อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 29 กันยายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 29 กันยายน 2563

"บัญชีกลาง"เปิดรับสมัครร้านค้าเข้าร่วม"ชิมช้อปใช้"

บัญชีกลาง เปิดรับสมัครผู้ประกอบการ ร้านค้าเข้าร่วมมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ “ชิมช้อปใช้” เริ่ม 28 ส.ค.-20 ก.ย.นี้ ผ่านคลังจังหวัดทั่วประเทศ เสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562 เวลา 22.14 น.

นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่ากรมบัญชีกลางเตรียมทีมหมอคลังทั่วประเทศ ปูพรมลงพื้นที่รับสมัครผู้ประกอบการ ร้านค้า ใช้ Application ถุงเงิน ตามมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ “ชิมช้อปใช้” เพื่อรองรับให้ประชาชนได้จับจ่ายใช้สอยเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ ผ่านระบบการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์โดยภาครัฐ แอพพลิเคชัน เป๋าตัง

ทั้งนี้ ประกอบด้วยผู้ประกอบการ หรือร้านค้า ที่สนใจสมัครเข้าร่วมมาตรการ ตั้งแต่วันที่ 28 ส.ค.- 20 ก.ย. 2562 โดยจะต้องเป็น ร้านอาหาร เครื่องดื่ม ร้านค้าท้องถิ่น โรงแรม รีสอร์ท โฮมสเตย์ สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ที่สนใจเข้าร่วมมาตรการ สามารถยื่นใบสมัคร โดยเตรียมเอกสารหลักฐานและสมัครได้ที่สำนักงานคลังจังหวัด และส่วนกลางยื่นใบสมัครได้ที่กรมบัญชีกลาง (ห้องกำปั่นเงิน)

นอกจากนี้ ททท. จะได้จัดทำแผ่นประชาสัมพันธ์ร้าน “ชิมช้อปใช้” เพื่อติดร้านค้าหรือสถานประกอบการ เพื่อให้ผู้ใช้ แอพฯเป๋าตัง รับทราบและมาซื้อสินค้าหรือใช้บริการ เป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการ ร้านค้าได้อีกช่องทางหนึ่ง โดยสามารถขอรับได้ที่สำนักงานคลังจังหวัด และกรมบัญชีกลาง กรณีที่มีข้อสงสัยหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่สำนักงานคลังจังหวัด และกรมบัญชีกลาง เบอร์โทรศัพท์ 0 0127 7000 ต่อ 4662 6707
 คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    86%
  • ไม่เห็นด้วย
    14%

บอกต่อ : 46