อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563

5หมื่นคนมีใบขับขี่งบกว่า26ล้านดึงนักเรียนเข้าอบรม

กรมการขนส่งทางบก ทุ่มงบ 26.5 ล้านบาท เดินหน้าโครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ ปี 63 ตั้งเป้าผู้เข้าร่วมโครงการกว่า 5 หมื่นคน ระบุนักเรียนมีใบขับขี่เวิร์ก ไร้อุบัติเหตุทางถนน อาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2562 เวลา 18.13 น.


นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) เปิดเผยว่า ความคืบหน้าโครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ ที่มีกลุ่มเป้าหมายคือนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.4-6 และนักศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ ตอนนี้ได้มอบใบขับขี่ให้นักเรียนไปแล้วประมาณเกือบครบ 100% แล้ว จากเป้าหมายเข้าร่วมโครงการทั้งหมด  21,900 คน แบ่งเป็น 438 รุ่น ได้ดำเนินโครงการในปีงบประมาณ 62 (พ.ย.61-ก.ย.62) งบประมาณโครงการ 9,271,800 บาท หลังจากที่ได้ดำเนินโครงการมา ทางโรงเรียนและจังหวัดให้ความร่วมมือดี ในการคัดเลือกนักเรียนที่จะเข้าร่วมอบรมในโครงการ แบ่งเป็นรุ่นละ 50-60 คน เพราะมองว่าโครงการดังกล่าวเป็นเรื่องที่ดีที่จะทำให้ผู้ขับขี่มีจิตสำนึกในการขับที่ถูกกฎจราจร เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

นายพีระพล กล่าวต่อว่า โดยสำหรับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการแล้วได้ติดตามประเมินผลทุก 6 เดือน หรือ 1 ปีพบว่านักเรียนที่ผ่านการอบรมจากโครงการดังกล่าวยังไม่พบการขับขี่ที่เกิดอุบัติเหตุหรือเสียชีวิตจากการใช้รถใช้ถนน ซึ่งถือว่าโครงการประสบความสำเร็จช่วยให้นักเรียนที่ผ่านการอบรมได้นำความรู้ และกฎระเบียบในการขับขี่รถ จยย. ที่ถูกต้องไปปฏิบัติ ได้บอกต่อกับญาติพี่น้องและครอบครัวให้สร้างความปลอดภัยในการขับขี่ได้ สำหรับปี 63 (ต.ค.62-30 ก.ย.63) ขบ. จะดำเนินโครงการดังกล่าวต่อเนื่อง ตั้งเป้าไว้จะมีนักเรียนเข้าร่วมโครงการทั้งหมด ไม่น้อยกว่า 51,150 คน แบ่งเป็น 1,023 รุ่น รุ่นละ 50-60 คน งบประมาณ 26.5 ล้านบาท โดยมอบหมายให้สำนักงานขนส่งจังหวัด และ สำนักงานขนส่งสาขาทั่วประเทศ รวม  195 แห่ง ไปติดต่อประสานทางโรงเรียน ให้คัดเลือกนักเรียนที่ประสงค์เข้าร่วมอบรมในโครงการ เข้ามาอบรมเพื่อขอรับใบขับขี่ โดยต้องอบรมประมาณ 5 ชม. จากนั้นทดสอบทำข้อสอบ และทดสอบภาคปฏิบัติตามเงื่อนไขการขอรับใบขับขี่ของ ขบ. กำหนดต่อไปนายพีระพล กล่าวอีกว่า ขณะเดียวกัน ขบ. อยู่ระหว่างสำรวจความต้องการของนักเรียนและเยาวชนที่ยังไม่มีใบขับขี่ เพื่อขยายโครงการดังกล่าวไปยังกลุ่มนักเรียนและเยาวชนเพิ่มเติม โดยเฉพาะนักเรียนและเยาวชนโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ระดับอำเภอ และไม่มีสำนักงานขนส่งประจำสาขา เนื่องจากนักเรียนเหล่านี้มีข้อจำกัดเรื่องการเดินทางมายังสำนักงานขนส่งจังหวัดที่อยู่ไกล ถ้าเดินทางไม่สะดวกมักไม่อยากมาทำใบขับขี่ ดังนั้นโครงการดังกล่าวช่วยอำนวยความสะดวกให้เข้าถึงการได้รับใบขับขี่มากขึ้น อย่างไรก็ตามได้ข้อสรุปจะประเมินจำนวน จัดสรรงบประมาณ และระยะเวลาดำเนินการต่อไป เพื่อทำให้มีผู้ถือใบขับขี่รถ จยย. เพิ่มมากขึ้น

รายงานข่าว ขบ. แจ้งว่า สำหรับข้อมูลสถิติการจดทะเบียนรถ จยย. สะสมทั่วประเทศ เดือน ก.ค.62 พบว่า มีรถ จยย. จดทะเบียนทั้งสิ้น 21,075,340 คัน ขณะเดียวกันสถิติผู้มีใบขับขี่รถ จยย. ทั่วประเทศ รวม 13,336,716 ใบ ทำให้ยังไม่มีผู้มีใบขับขี่รถ จยย. 7,738,624 ใบ ซึ่งกลุ่มนักเรียนเป็นหนึ่งที่ยังไม่มีใบขับขี่ หากนักเรียนมีใบขับขี่มากขึ้น ทำให้ช่วยลดอุบัติเหตุทางถนนได้

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 22