อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 20 มกราคม 2563
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 20 มกราคม 2563

"เทวัญ"ชี้กฎหมายสคบ.ใหม่แก้ปัญหาผู้บริโภคเร็วขึ้น

เทวัญ รับกฎหมายสคบ.ฉบับใหม่ ช่วยให้สคบ.ทำงานดียิ่งขึ้น พร้อมปรับปรุงรายละเอียดให้ทันสมัย อาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2562 เวลา 16.30 น.

นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รมต.สำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยในงานราชดำเนินเสวนาเรื่อง "ผ่า พ.ร.บ. คุ้มครองผู้บริโภคฉบับใหม่ : สังคมได้อะไร?” จัดโดยสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ว่า กฎหมายฉบับใหม่ของสคบ. จะช่วยให้การทำงานดูแลประชาชนที่เป็นผู้บริโภคได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งที่ผ่านมาได้เดินทางไปมอบหมายนโยบายให้กับสคบ.แล้ว และขอให้สคบ.ช่วยกันหาทางเร่งแก้ปัญหาต่างๆ ที่ผู้บริโภคร้องเรียนให้เกิดความรวดเร็ว 

ทั้งนี้ในกฎหมายฉบับดังกล่าว ถือเป็นกฎหมายล่าสุด ที่แก้ไขเป็นฉบับที่ 4 มีบังคับใช้ในวันที่ 25 ส.ค.  62 โดยปรับแก้ให้ทันยุคสมัย และ บังคับใช้อย่างรวดเร็ว รวมทั้งครอบคลุมการดูแลผู้ประกอบการไม่ให้เอาเปรียบผู้บริโภค ตั้งแต่การปรับเปลี่ยนโครงสร้างผู้บริหาร ให้มีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประกอบด้วย 6 คน ที่เชี่ยวชาญด้านวิชาการ ภาคประชาชน และผู้ประกอบการ ด้านละ 2 คน รวมถึงให้คณะกรรมการผู้บริโภคมีอำนาจในการพิจารณาหน่วยงานรับผิดชอบดูแล แก้ไขปัญหา และเร่งรัดดำเนินงานควบคุมดูแลการโฆษณาให้มีความถูกต้องและเป็นธรรมแก่ผู้บริโภค จากเดิมที่ต้องใช้เวลาในการพิสูจน์ข้อเท็จจริงซึ่งใช้เวลานาน แต่ปัจจุบันหากตรวจพบหรือสันนิษฐานว่าผู้ประกอบการโฆษณาสินค้าเกินจริง คณะกรรมการสามารถระงับการนำเสนอโฆษณาหรือสั่งแก้ไขได้ทันที รวมถึงการฟ้องดำเนินคดีกับผู้ประกอบการจากเดิมต้องผ่านบอร์ดบริหาร แต่หากพบว่าเป็นกรณีเร่งด่วน เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ดำเนินการก่อนได้

ส่วนด้านความปลอดภัยในสินค้าอันตราย เดิมทีจะมีการดำเนินกฎหมายกับผู้ประกอบการ หากสินค้าที่จำหน่ายนั้นทำให้ผู้บริโภคได้รับบาดเจ็บ แต่กฎหมายใหม่จะมีการเข้มงวดกับผู้ประกอบการมากขึ้น เพื่อให้เฝ้าระวังสินค้าของตัวเองมากยิ่งขึ้น โดยมีการเพิ่มโทษ สำหรับผู้ประกอบการที่เอาเปรียบผู้บริโภค ขายสินค้าไม่มีคุณภาพ จากเดิมจำคุก 6เดือน ปรับ 5 หมื่นบาท ให้เพิ่มค่าปรับเป็น 1 แสนบาท นอกจากนั้นยังมีสภาองค์กรผู้บริโภค ที่รวมตัวกันเพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ช่วยเหลือผู้บริโภคนายพิฆเนศ ต๊ะปวง รองเลขาธิการ สคบ. กล่าวว่า ในภาพรวมของพ.ร.บ. ดังกล่าว มีสาระสำคัญ เช่น มีการปรับโครงสร้างคณะกรรมการ โดยให้มี ‘คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค’ ประกอบไปด้วยนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และปลัดในทุกกระทรวง รวมถึงผู้ทรงคุณวุฒิอีกไม่เกิน 8 คน และผู้แทนความรู้ ผู้เชี่ยวชาญจากภาควิชาการ ภาคประชาชน และภาคผู้ประกอบธุรกิจ อย่างน้อยภาคละ 2 คน ซึ่งกระบวนการนี้จะทำให้ภาครัฐสามารถจัดการปัญหาได้รวดเร็วขึ้น ยกตัวอย่างเช่น ในปัจจุบันมักจะมีปัญหาเกี่ยวกับการซื้อขายของทางออนไลน์ที่มากขึ้น จึงจัดตั้งกรรมการที่เกี่ยวข้องกับปัญหานั้นๆ คือ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เข้ามามีอำนาจในการจัดการปัญหาโดยตรง

รวมถึงการยังให้อำนาจกับเลขาธิการ สคบ. สามารถพิจารณาและสั่งดำเนินคดีได้ โดยไม่ต้องผ่านกระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการ หากพบว่าปัญหานั้นเข้าเกณฑ์ความผิด ส่วนนี้จะทำให้การดำเนินการแก้ไขปัญหารวดเร็วขึ้นกว่าเมื่อก่อน ต่างจากเดิมที่เมื่อมีปัญหาจะมีหลากหลายหน่วยงานเข้ามาจัดการ จนทำให้การแก้ไขปัญหาล่าช้า


 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 19