อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 1 เมษายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 1 เมษายน 2563

เร่งคืนผิวจราจรสายสีเขียวเหนือช่วยบรรเทารถติด

รฟม. ปรับปรุงผิวจราจรบนถนนพหลโยธินและถนนลำลูกกาตลอดแนวโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต เพื่ออำนวยความสะดวกในการสัญจรให้แก่ประชาชน จันทร์ที่ 26 สิงหาคม 2562 เวลา 14.40 น.


การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต แจ้งความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการฯ หลังจากที่ รฟม. ได้ก่อสร้างงานโยธาโครงการฯ แล้วเสร็จเรียบร้อยว่า ขณะนี้ รฟม. ได้เร่งรัดให้มีการคืนผิวจราจรในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการฯ ที่มีการดำเนินงานแล้วเสร็จ เพื่ออำนวยความสะดวกในการสัญจรแก่ประชาชนและบรรเทาปัญหาการจราจรติดขัดในระหว่างที่มีการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายอื่นๆ โดยให้ผู้รับจ้างดำเนินการปรับปรุงผิวจราจรโดยการปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตตั้งแต่จุดเริ่มต้นโครงการบริเวณหน้าธนาคารทหารไทย สำนักงานใหญ่ จนถึงบริเวณสถานีแยก คปอ. ซึ่งปัจจุบันผู้รับจ้างได้ดำเนินการปรับปรุงผิวจราจรบนถนนลำลูกกาและบนถนนพหลโยธิน บริเวณสถานีแยก คปอ. ถึงบริเวณสถานีสะพานใหม่เรียบร้อยแล้ว และจะดำเนินการปรับปรุงผิวจราจรบนถนนพหลโยธิน ในบริเวณสถานีพหลโยธิน 59 สถานีสายหยุด สถานีกรมทหารราบที่ 11 สถานีกรมป่าไม้ และสถานีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ต่อเนื่องเป็นลำดับจนถึงจุดเริ่มต้นโครงการต่อไป พร้อมกันนี้ รฟม. ได้กำชับให้ผู้รับจ้างดำเนินการปรับภูมิทัศน์เกาะกลางถนนตลอดแนวเส้นทางโครงการฯ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและอำนวยความสะดวกให้ประชาชนผู้สัญจร ติดตามรายละเอียดและข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ รฟม. www.mrta.co.th และเฟซบุ๊กแฟนเพจการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย หรือ Call Center รฟม. โทร. 0 2716 4044

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%