อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2564

พาณิชย์ดันสินค้าชุมชนขึ้นห้างฯ-คิงเพาเวอร์

พาณิชย์หนุนสินค้าชุมชุมวางขายคิงเพาเวอร์-ห้างสรรพสินค้า พร้อมพัฒนาผลิตภัณฑ์ขายผ่านออนไลน์ เจาะตลาดในประเทศ-ต่างประเทศ เสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2562 เวลา 11.00 น.


นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รมุ.พาณิชย์ เปิดเผยว่า  หลังจากที่ได้ประชุมหารือการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นกับภาคธุรกิจกลุ่มจังหวัด “นครชัยบุรินทร์” (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์) ที่ผ่านมา ได้สั่งการให้หน่วยงานที่รับผิดชอบนำข้อเสนอแนะไปประยุกต์และปรับให้เข้ากับแผนงาน/กิจกรรมที่กำลังดำเนินงานเพื่อให้เห็นเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน-จับต้องได้ ด้วยการพัฒนาช่องทางการตลาดออนไลน์ให้แก่ผู้ประกอบการ เนื่องจากเป็นช่องทางที่กำลังได้รับความนิยม สามารถเข้าถึงลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงจุด และกระจายไปยังลูกค้ากลุ่มอื่นๆ ได้ไม่ยาก ซึ่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ดำเนินการพัฒนาช่องทางการตลาดออนไลน์ให้แก่ผู้ประกอบการทุกระดับอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการผลักดันให้ผู้ประกอบการที่อยู่ในชุมชนรวมตัวกันทำการตลาดออนไลน์แบบกลุ่ม เพื่อขยายตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าในประเทศและก้าวต่อไปยังตลาดต่างประเทศ เกิดเป็นจุดแข็งในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ทั้งนี้ได้ให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เร่งปั้นชุมชนอี-คอมเมิร์ซต้นแบบของประเทศ โดยนำร่องที่ “ชุมชนเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน” จ.นครราชสีมา แหล่งผลิตเครื่องปั้นดินเผาหลากหลายประเภทระดับห้าดาวของประเทศ เนื่องจากผู้นำชุมชนมีความเข้มแข็งและมีความเป็นผู้ประกอบการสูง ชุมชนมีอัตลักษณ์และเรื่องราวที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นเฉพาะตัว ทำให้สามารถส่งเสริมให้เป็นชุมชนอี-คอมเมิร์ซต้นแบบของประเทศ หรือ สมาร์ทวิลเลจออนไลน์ ได้รวดเร็วขึ้น”

“ การลงพื้นที่ดูครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน มีความพร้อมสูงที่จะสามารถเป็นต้นแบบให้แก่ชุมชนอื่นๆ ได้เบื้องต้น ผู้ประกอบการในชุมชนฯ ได้เริ่มทำการตลาดทางช่องทางออนไลน์แล้ว ผ่านสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆ และผ่านตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือ อี-มาร์เก็ตเพลส ที่มีชื่อเสียงของประเทศ โดยสินค้าที่ได้รับความนิยม ได้แก่ เครื่องประดับดินเผา เช่น ต่างหู สร้อยคอ เข็มกลัด สินค้าตกแต่งบ้านแบบต่างๆ ฯลฯ รวมทั้ง มีลูกค้ากลุ่มใหม่ๆ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องผ่านช่องทางออนไลน์ ทำให้ผู้ประกอบการในชุมชนมีรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น "

นอกจากนี้ได้ให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าส่งเสริมการตลาดในรูปแบบ Omni Channel Marketing เชื่อมต่อสินค้าไปยังตลาดออฟไลน์ โดยให้ประสานงานกับคิงเพาเวอร์ และศูนย์การค้าขนาดใหญ่ ในการนำสินค้าของชุมชนเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียนเข้าจำหน่ายในร้านค้าเพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายทุกตลาด รวมถึงให้เชื่อมโยงชุมชนกับเส้นทางท่องเที่ยวทั่วประเทศร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เพื่อขยายฐานลูกค้ากลุ่มนักท่องเที่ยวด้วย

สำหรับการดำเนินการสร้างชุมชนอี-คอมเมิร์ซต้นแบบ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชนทำการเสริมแกร่งความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติให้แก่ผู้ประกอบการและทายาทเพื่อให้เกิดการส่งต่อธุรกิจ ปรับแนวทางการบริหารจัดการโดยให้ความสำคัญกับการขายสินค้าผ่านทางออนไลน์อย่างเต็มรูปแบบ เน้นความมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่โดดเด่นและความพิเศษของผลิตภัณฑ์ที่มีความเป็นวัฒนธรรมด่านเกวียนแฝงอยู่ ใส่เรื่องราว (Story Telling) และความเป็นมาของผลิตภัณฑ์ ทำให้ผู้บริโภคมองเห็นคุณค่าของสินค้าชิ้นนั้นได้ไม่ยาก

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น