อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563

สนข. คิกออฟแผนลดพลังงานรถไฟทางคู่

สนข. ฟังเสียงประชาชนครั้งแรกติดตามประเมิน การใช้พลังงานที่ลดได้จากรถไฟทางคู่ระยะแรก 7 สาย 993 กม. คาดช่วยลดพลังงาน 4,922 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ ในปี 79 อังคารที่ 3 กันยายน 2562 เวลา 16.02 น.


เมื่อวันที่ 3 ก.ย.62 ที่โรงแรมเรเนซองส์ ราชประสงค์ กรุงเทพฯ นายอธิภู จิตรานุเคราะห์ ผู้อำนวยการสำนักแผนความปลอดภัย สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) เป็นประธานเปิดประชุมสัมมนาเพื่อเผยแพร่โครงการครั้งที่ 1 โครงการศึกษาแนวทางการติดตามประเมิน (Tracking) การใช้พลังงานที่ลดได้จากการพัฒนาระบบรถไฟทางคู่

นายอธิภู เปิดเผยว่า สนข. ได้ดำเนินโครงการศึกษาดังกล่าว เนื่องจากได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุน เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน งบประมาณ 20 ล้านบาท ศึกษา 16 เดือน เริ่ม ก.ค.62-ต.ค.63 เพื่อวิเคราะห์แนวทางติดตามประเมิน จัดทำข้อมูลฐานคำนวณปริมาณการลดการใช้พลังงานของโครงการรถไฟทางคู่ระยะที่ 1 ทั้ง 7 เส้นทาง ระยะทาง 993 กม. ได้แก่ ช่วงชุมทางฉะเชิงเทรา-คลองสิบเก้า-แก่งคอย, ช่วงชุมทางจิระ-ขอนแก่น, ช่วงมาบกะเบา-ชุมทางจิระ, ช่วงลพบุรี-ปากน้ำโพ, ช่วงนครปฐม-หัวหิน, ช่วงหัวหิน-ประจวบคีรีขันธ์ และ ช่วงประจวบคีรีขันธ์-ชุมพร โดยเปิดให้บริการครบทั้งหมดปี 65 รวมทั้งจัดทำระบบฐานข้อมูลติดตามประเมินการลดการใช้พลังงานการใช้รถไฟทางคู่ สร้างตัวชี้วัดประกอบการประเมินมาตรการอนุรักษ์พลังงานภาคขนส่งตามแผนอนุรักษ์พลังงาน ปี 58-79 (EEP2015) ที่มีค่าเป้าหมายการอนุรักษ์พลังงานในภาคขนส่งเท่ากับ 30,213 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ (Ktoe) ในปี 79นายอธิภู กล่าวต่อว่า เบื้องต้นได้คัดเลือกโครงการรถไฟทางคู่ที่ก่อสร้างใกล้เสร็จสมบูรณ์ในปี 62 จำนวน 2 สาย 293 กม. คือ ช่วงจิระ-ขอนแก่น 187 กม. และช่วงฉะเชิงเทรา-คลองสิบเก้า-แก่งคอย 106 กม. เป็นโครงการนำร่อง เพื่อลงพื้นที่เก็บข้อมูลจำนวนการใช้บริการของผู้โดยสาร และขนส่งสินค้า รวมทั้งปรับเปลี่ยนรถบรรทุกมาขนส่งทางราง เพื่อลดต้นทุนการขนส่ง จากนั้นนำมาประเมินการใช้พลังงานก่อนและหลังเปิดให้บริการ ดำเนินการตรวจวัด รายงาน และทวนสอบ (Measurement, Reporting and Verification: MRV) การลดการปล่อยก๊าชเรือนกระจก ทั้งนี้หากดำเนินโครงการตามแผนคาดว่ามีศักยภาพลดการใช้พลังงาน โครงการรถไฟทางคู่ระยะที่ 1 ทั้ง 7 เส้นทาง ประมาณ 4,922 ktoe ในปี 79

นายอธิภู กล่าวอีกว่า อนาคตจะนำฐานขอข้อมูลติดตามประเมินผลลดการใช้พลังงานขยายผลไปปรับใช้กับโครงการก่อสร้างทางคู่ระยะที่ 2 อีก 7 สาย ระยะทาง 1,483 กม. อาทิ ช่วงเด่นชัย-ปากน้ำโพ และ ช่วงขอนแก่น-หนองคาย ที่เปิดบริการครบทั้งหมดปี 70 และรถไฟสายใหม่ ระยะแรก 2 สาย 681 กม. เช่น ช่วงเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ และ ช่วงบ้านไผ่-มุกดาหาร-นครพนม และ รถไฟสายใหม่ระยะถัดไป 12 สาย 2,419 กม. อาทิ ช่วงนครสวรรค์-บ้านไผ่ และช่วงชุมพร-ระนอง ต่อไปด้านผู้เข้าร่วมสัมมนาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับในอนาคตต้องการให้ศึกษาเปลี่ยนหัวรถจักรระบบดีเซลมาเป็นหัวรถจักรระบบไฟฟ้ามาประกอบผลการศึกษา เพื่อเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยลดการใช้พลังงาน รวมทั้งการเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งสินค้าจากรถบรรทุกมาเปลี่ยนใช้รถไฟ และนำผลการศึกษาแผนแม่บทการพัฒนาท่าเรือบกมาใช้ด้วย ตลอดจนผลการศึกษาจะมีผลช่วยปรับปรับพฤติกรรมประชาชนเดินทางด้วยรถไฟทางคู่มากกว่าการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลเพื่อลดปัญหาจราจร ทั้งนี้ต้องการให้คำนวณค่ามลพิษอื่นๆ ด้วย เช่น ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5)
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 29