อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2563

บสย.ผนึก18แบงก์ค้ำประกันสินเชื่อเอสเอ็มอี1.5แสนล้าน(คลิป)

บสย.จับมือ 18 แบงก์ ค้ำประกันสินเชื่อเอสเอ็มอี ผ่าน PGS8 วงเงิน 1.5 แสนล้านบาท หวังช่วยเสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจก่อให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ 6.87 แสนล้านบาท -ลดการพึ่งพาเงินนอกระบบ ศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562 เวลา 11.44 น.


นายสันติ พร้อมพัฒน์ รมช.คลัง เปิดเผยภายหลังลงนามความร่วมมือกับสถาบันการเงิน 18 แห่ง ในโครงการค้ำประกันสินเชื่อ Portfolio Guarantee Scheme ระยะที่ 8 (PGS8) โดย บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ว่า  โครงการดังกล่าวอยู่ภายใต้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล ที่สนับสนุนผู้ประกอบการเอสเอ็มอีทั่วประเทศ ให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน เพื่อรักษาสภาพคล่อง โดยมีวงเงินค้ำประกันรวม 1.5 แสนล้านบาท เนื่องจากเอสเอ็มอีเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจจึงจำเป็นต้องสนับสนุนให้มีการเติบโตอย่างยั่งยืน
 
นายบรรยง วิเศษมงคลชัย ประธานกรรมการ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)กล่าวว่า บสย.ในฐานะหน่วยงาน ภายใต้สังกัดกระทรวงการคลัง มีภารกิจหลักด้านการค้ำประกันสินเชื่อให้กับผู้ประกอบการเอสเอ็มอี เข้าถึงแหล่งเงินทุน ซึ่งการเปิดโครงการค้ำประกันสินเชื่อดังกล่าวจะช่วยให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีทุกกลุ่มเข้าถึงสินเชื่อได้มากขึ้น และลดการพึ่งพาเงินกู้นอกระบบ รวมทั้งช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับสถาบันการเงินในการอนุมัติสินเชื่อได้มากขึ้น
 
นายรักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย. ) กล่าวว่า   ในช่วง 28 ปีที่ผ่านมาบสย. ได้ให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการเอสเอ็มอีแล้วกว่า 5 แสนราย คิดเป็นเม็ดเงินกว่า 8 แสนล้านบาท สำหรับ PGS 8 คาดว่า จะช่วยเอสเอ็มอีครอบคลุมมากขึ้น เนื่องจากมีจุดเด่น คือ ฟรีค่าธรรมเนียม 2 ปี วงเงินค้ำประกันต่อรายที่สูงขึ้น ไม่เกิน 100 ล้านบาท รวมทุกสถาบันการเงินเดิมให้ 40 ล้านบาท  ทั้งนี้ คาดว่าปีนี้ยอดค้ำประกันสินเชื่อปีนี้จะโตตามเป้าหมายที่ 1 แสนล้านบาท 


 
ทังนี้คาดว่าโครงการนี้ จะช่วยเอสเอ็มอีเข้าถึงสินเชื่อไม่ต่ำกว่า 4.3 หมื่นล้านบาท ก่อให้เกิดสินเชื่อในระบบสถาบันการเงินไม่ต่ำกว่า 2.25 แสนล้านบาท และก่อเกิดผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ 6.87 แสนล้านบาท และขณะนี้ บสย.พร้อมให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของเอสเอ็มอีที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ 
 
สำหรับสถาบันการเงิน 18 แห่งประกอบด้วย 1.ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KTB 2.ธนาคารออมสิน 3.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 4.ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 5. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย 6.ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 7.ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BBl 8.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) หรือ BAY 9.ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KBANK 10.ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) หรือ  TBANK 11.ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) หรือ TMB 12.ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCB 13.ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) 14.ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) หรือ TISCO 15.ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) หรือ UOB 16.ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) หรือ KK 17.ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน) หรือ CIMBT 18.ธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%