อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563

เอ็มเค เจียด 2 พันลบ.ถือหุ้น "แหลมเจริญ ซีฟู้ด"

เอ็มเค ควักเงิน 2,060 ล้านบาท ส่งบริษัทย่อยถือหุ้น แหลมเจริญ ซีฟู้ด 65% คาดเข้าลงทุนแล้วเสร็จสิ้นปีนี้ ศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562 เวลา 20.00 น.

นายฤทธิ์ธีระโกเมนประธานเจ้าหน้าที่บริหารบมจ.เอ็มเคเรสโตรองค์กรุ๊ปแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(ตลท.) ว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้บริษัทคาตาพัลท์จำกัดซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นสัดส่วน98.99% ดำเนินการเข้าลงทุนในหุ้นของบริษัทแหลมเจริญซีฟู้ดจำกัดถือหุ้นสัดส่วน65% คิดเป็นวงเงิน2,060 ล้านบาทโดยบริษัทคาดว่าการเข้าลงทุนในกิจการดังกล่าวจะแล้วเสร็จภายในเดือนธ.ค.62

ทั้งนี้บริษัทอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะบียนของบริษัทคาตาพัลท์จำกัดจากเดิมอยู่ที่1 ล้านบาทเป็น2,070 ล้านบาทมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ10 บาทโดยการลงทุนกับบริษัทแหลมเจริญซีฟู้ดจำกัดครั้งนี้เป็นการใช้เงินทุนหมุนเวียนของบริษัทและเชื่อว่าการลงทุนดังกล่าวเป็นประโยชน์และตามกลยุทธ์ของบริษัทที่เป็นการขยายธุรกิจร้านอาหาร

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 40