อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563

กพช.ไฟเขียวหนุนโรงไฟฟ้าชุมชนจ่ายไฟเข้าระบบปี 65

คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ เห็นชอบนโยบายโรงไฟฟ้าชุมชน ให้กบง.ทำรายละเอียดสุดท้ายเสนอใน 1-2 เดือน กำหนดจ่ายไฟเข้าระบบไม่เกินปี 65 พุธที่ 11 กันยายน 2562 เวลา 14.09 น.

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมว.พลังงาน เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ที่มีนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ว่า ที่ประชุมกพช.เห็นชอบนโยบายพลังงานเพื่อเศรษฐกิจฐานราก หรือโรงไฟฟ้าชุมชน โดยสั่งให้คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน หรือกบง. ไปดูรายละเอียดเพิ่มเติม ทั้ง เป้าหมายการรับซื้อไฟฟ้า พื้นที่ที่ไม่มีข้อจำกัดทางด้านระบบส่งและระบบจำหน่าย และยังให้กบง.ไปแก้ไขหลักเกณฑ์ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ก่อนนำเสนอ กพช. เห็นชอบใน 1-2 เดือนนี้ โดยมีกำหนดจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบไม่เกินปี 65

สำหรับการกำหนดพื้นที่เป้าหมายตั้งโรงไฟฟ้า ต้องเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพด้านพลังงานหมุนเวียน มีระบบส่งและระบบจำหน่ายไฟฟ้ารองรับไฟฟ้าที่จะผลิตจากชุมชน โดยแนวทางการจัดตั้งให้ภาคไฟฟ้ารัฐ หรือเอกชน หรือชุมชนร่วมจัดตั้ง และถ้าพื้นที่ใดไม่มีศักยภาพจากพืชพลังงานจะส่งเสริมการผลิตจากแสงอาทิตย์ด้วย โดยมีขนาดกำลังผลิตที่สอดคล้องความต้องการใช้ในพื้นที่

ขณะที่ราคารับซื้อต้องกระทบต่อราคาค่าไฟฟ้าน้อยที่สุด และกำหนดผลประโยชน์กลับคืนสู่ชุมชน เช่น ส่วนลดค่าไฟฟ้า ส่วนแบ่งผลกำไรจากการดำเนินงาน หรือรายได้จากการขายเชื้อเพลิงจากวัสดุทางการเกษตร โดยอาจมีงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน และกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเข้าไปสนับสนุน

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 24