อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 24 มกราคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 24 มกราคม 2564

สหภาพฯร้อง "ศักดิ์สยาม" ยื่น 8 ข้อแก้ปัญหาขสมก.(คลิป)

สหภาพฯขสมก. ยื่นหนังสือ 8ข้อ เรียกร้อง "ศักดิ์สยาม"แก้สารพัดปัญหาภายในองค์กร  ทั้งตั้งบอร์ดใหม่-ติดตามภาระหนี้สินรถร่วมที่ค้างชำระกว่า 800 ล้านบาท ตรวจสอบปม ช.ทวีฟ้องยกเลิกสัญญาอีทิคเก็ต พฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2562 เวลา 11.18 น.


นายวีระพงษ์  วงศ์แหวน  ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (สร.ขสมก.) เปิดเผยภายหลังการนำพนักงานกว่า 30 คนเข้าพบนายวิรัช  พิมพะนิตย์  ที่ปรึกษารมว.คมนาคมว่า   ได้ยื่นข้อเสนอ 8 ข้อเรียกร้องให้นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคมเข้ามาแก้ไขปัญหาเร่งด่วนในองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ(ขสมก.) ประกอบด้วย การสรรหาบอร์ดขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ(ขสมก.) เพื่อให้การบริหารงานสามารถดำเนินกาต่อไปได้  เพราะหากล่าช้าจะส่งผลเสียหายต่อองค์กร  และขอให้ติดตามภาระหนี้สินของรถร่วมขสมก.ที่ค้างชำระวงเงินกว่า 800 ล้านบาท หากไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงก็ให้ยกเลิกสัญญาสัมปทานทันที 

นอกจากนี้เรียกร้องให้ใช้โครงการองค์กรปัจจุบันเป็นโครงสร้างเดิม  เนื่องจากโครงสร้างใหม่ได้มีการปรับลดกำลังคนและยังไม่ได้ผ่านการเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) และสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(สศช.)  รวมถึงกรณีที่บริษัท ช.ทวี  จำกัด ฟ้องต่อศาลปกครอง กรณีขสมก.บอกเลิกสัญญาเช่าระบบบัตรโดยสาร (อีทิคเก็ต) และเครื่องเก็บค่าโดยสารบนรถประจำทางจำนวน 2,600 คันว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร ซึ่งอยากให้รมว.ตรวจสอบข้อมูล เพื่อไม่ให้ประชาชนเคลือบแคลงสงสัยว่าต้องการเอื้อประโยชน์ให้กับลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือไม่ ทั้งนี้ขอให้มีการตรวจสอบวิธีการซื้อ หรือเช่าซื้อให้มีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อองค์กร  ซึ่งจะต้องหาพื้นที่เชิงธุรกิจสร้างรายได้ให้องค์กรมากขึ้น เพราะในปัจจุบันการเช่าอยู่เอกชนหรือของรัฐมีราคาสูง  พร้อมทั้งให้กรมการขนส่งทางบกปฏิบัติตามมติครม.ให้องค์กรเดินรถในเส้นทาง 137 เส้นทางในกรุงเทพและปริมฑลโดยเร็ว  รวมถึงตรวจสอบการทุจริตคอรัปชั่น และผลประโยชน์ทับซ้อนของพนักงาน  และแก้ไขรถตู้ผิดกฏหมายหรือรถเถื่อนเพื่อให้เความปลอดภัยต่อประชาชน  ขณะเดียวกันขอให้พนักงานที่ป่วยเป็นโรคสืบเนื่องจากการทำงานไม่สามารถปฏิบัติงานได้เข้าโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด   และขอให้รถเมล์เส้นทางสาย 515 (ศาลายา-อนุสาวรีย์)สามารถวิ่งบนทางด่วนช่วงชม.เร่งด่วนได้ 

นายวิรัช  กล่าวว่า พร้อมนำข้อเรียกร้องทั้งหมดเสนอให้นายศักดิ์สยาม เพราะการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนเป็นเรื่องสำคัญ  ซึ่งการแต่งตั้งตั้งบอร์ดกำลังดำเนินการอยู่ โดยไม่ได้นิ่งนอนใจ เพื่อให้องค์กรสามารถขับเคลื่อนต่อไปได้อย่างรวดเร็ว เพราะขสมก.เป็นหน่วยงานที่ต้องแข่งขันกับภาคเอกชน  ส่วนกรณีที่ขสมก.ขาดทุนและต้องมีการปรับโครงสร้างองค์กรนั้น เป็นเรื่องจำเป็นที่จะต้องยกเครื่องขสมก.ใหม่ให้สอดคล้องกับความเป็นจริง  นอกจากนี้การเรียกร้องให้รถเมล์สาย 515 วิ่งขึ้นทางด่วนนั้น ถ้าสิ่งไหนที่เป็นประโยชน์กับประชาชนไม่ต้องเป็นห่วง เพราะการเข้ามาทำงานเพื่อต้องการแก้ปัญหาให้กับประชาชน 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น