อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2562

รัฐกดปุ่มเปิดตัวโครงการใหญ่ ใช้โมเดลจีนแก้จนรากหญ้า21ก.ย.

รัฐกดปุ่มเปิดตัวโครงการใหญ่ ใช้โมเดลจีนแก้จนรากหญ้า 21 ก.ย.นี้ ผนึกแบงก์รัฐ ธนารักษ์ กระทรวงอุต ท่องเที่ยว ลงพื้นที่ช่วยรายชุมชน อังคารที่ 17 กันยายน 2562 เวลา 06.59 น.

นายอุตตม สาวนายน รมว.คลัง เป็นประธานการประชุมรวมพลังขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน โดยได้ร่วมกับสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ เช่น ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ ธนาคารออมสิน กรมธนารักษ์ กองทุนหมู่บ้าน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งทำแผนปรับโครงสร้างเศรษฐกิจชุมชน เพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจฐานรากให้เป็นรูปธรรม และจะมีการแถลงข่าวเปิดตัวโครงการใหญ่ในวันที่ 21 ก.ย.นี้ ที่เมืองทองธานี

นายอุตตมกล่าวในการประชุมว่า ขอให้แต่ละหน่วยงานเร่งทำรายละเอียดแนวทางในการยกระดับคุณภาพชุมชน เกษตรกร และวิสาหกิจต่างๆ และเสนอกลับมาให้ที่ประชุมอีกครั้งในวันที่ 19 ก.ย.นี้ ก่อนมีการเปิดตัวโครงการในวันที่ 21 ก.ย.นี้ โดยการทำงานของทุกหน่วยงานจะต้องประสานกัน เพื่อสร้างรายได้เพิ่มและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้กับฐานราก

รายงานข่าวแจ้งเพิ่มว่า โครงการนี้เป็นโครงการใหญ่ของรัฐบาล ที่เข้ามาใช้ฟื้นเศรษฐกิจฐานรากอย่างเร่งด่วน โดยใช้แนวทางพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนแบบจีน เริ่มจากเข้าไปรับฟังปัญหา และความต้องการของชุมชนในท้องที่จากนั้นให้หน่วยงานรัฐทุกแห่ง ร่วมมือกันเข้าไปช่วยกันแก้ปัญหาโดยใช้ความต้องการชุมชนเป็นโจทย์ จะไม่ทำแบบตัวใครตัวมันเหมือนก่อน





เช่น หากขาดแคลนเงินแบงก์รัฐจะไปช่วย ขาดที่ดินให้กรมธนารักษ์จัดที่ราชพัสดุให้เช่า ขาดความรู้เรื่องการเงินให้ส่งเจ้าหน้าที่คลังให้ความรู้ หรือหากเป็นชุมชนที่มีปัญหาสินค้าเกษตรตกต่ำ ก็ให้ร่วมมือกับกระทรวงอุตสาหกรรมนำนวัตกรรมมาช่วยพัฒนาการผลิต ให้สินค้าน่าสนใจ เพื่อส่งออกขายทั่วประเทศ หรือส่งออกไปต่างประเทศ ขณะเดียวกันจะให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มาช่วยโปรโมตพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนด้วย ซึ่งโครงการนี้จะทำแบบระยะยาวเพื่อพลิกให้คนไทยพ้นจน

ด้านนายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กล่าวว่า ธนาคารจะเร่งทำการบ้านให้เสร็จโดยเร็ว ซึ่งในส่วนของออมสินนั้น สามารถเข้าไปสนับสนับหลายด้าน เช่น สนับสนุนแหล่งเงินให้กับเศรษฐกิจฐานราก ให้ความรู้ความเข้าใจด้านการเงินระดับชุมนม รวมถึงการเข้าไปสนับสนุนให้สินเชื่อแก่กองทุนหมู่บ้าน เพื่อไปต่อยอดให้สินเชื่อกับคนในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

“”ที่ผ่านมา ออมสินก็ได้ให้การช่วยเหลือโครงการกองทุนหมู่บ้านไปบ้างแล้ว โดยเฉพาะการพักหนี้ให้กับลูกหนี้ในกองทุน แต่โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากครั้งนี้ จะทำระยะยาวเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งจะต้องร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ด้วย”
 
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 25