อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563

รัฐบาลทุ่มเงินอีกแสนล้านบาท อัดฉีดเศรษฐกิจชุมชน

รัฐบาลทุ่มอีกแสนล้านบาท เปิดตัวมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจชุดใหม่ช่วยประชาชนฐานราก 25-30 ล้านคน สร้างงาน สร้างเงิน สร้างรายได้ เสาร์ที่ 21 กันยายน 2562 เวลา 10.30 น.


นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ในวันที่ 21 ก.ย.นี้ รัฐบาลจะมีการเปิดโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นอีกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ร่วมมือกันระหว่างกระทรวงการคลัง มหาดไทย พลังงาน อุตสาหกรรม ธนาคารเฉพาะกิจของรัฐ สมาคมธนาคารไทย กองทุนหมู่บ้าน และคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ.) เพื่อนำเงินทุน สวัสดิการ ความรู้ นวัตกรรมเข้าช่วยเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง ซึ่งจะใช้เม็ดเงินในการดำเนินงานไม่ต่ำกว่าแสนล้านบาท โดยมีทั้งเงินจากงบประมาณรัฐ และเงินทุนสินเชื่อจากสถาบันการเงินเข้าไปใช้สนับสนุน

ทั้งนี้ กระทรวงการคลังตั้งเป้าหมายว่าโครงการนี้จะช่วยเหลือประชาชนในระดับฐานราก 25-30 ล้านคน ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยเป็นการแก้ปัญหาแบบองค์รวมพร้อมกันชุดใหญ่อย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน โดยมีสวัสดิการช่วยเหลือ เช่น การหาที่ทำกินให้ชุมชน โดยให้กรมธนารักษ์จัดหาที่ราชพัสุดมาใช้เป็นตลาดชุมชนเพื่อให้เกิดการพัฒนาพื้นที่ ขณะที่ กรมพัฒนาชุมชน ของกระทรวงมหาดไทย และกระทรวงอุตฯ ก็จะเข้าไปช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาผลิตสินค้าให้ขายได้ เช่นเดียวกับธนาคารรัฐ ออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) หรือธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ก็จะช่วยสนับสนุนเม็ดเงินไปพัฒนาอาชีพ
“โครงการนี้เน้นการพัฒนาประชาชนในพื้นที่จริงๆ ไม่ได้ให้ความสำคัญกับภาคธุรกิจ หรืออุตสาหกรรม เพราะต้องการทำให้เศรษฐกิจภายในของไทยเกิดความเข้มแข็ง ชดเชยกับเศรษฐกิจภายนอกที่มีปัญหา ทั้งปัญหาราคาน้ำมันในตะวันออกกลาง ซาอุดีอาระเบีย หรือสงครามการค้า ที่เราควบคุมไม่ได้ ซึ่งเชื่อว่าจะทำให้ประชาชนระดับฐานรากมีคุณภาพดีขึ้น ทั้งด้านรายได้และความสุข โดยไม่ได้มุ่งเน้นการเติบโตของจีดีพี”

นายประสงค์ กล่าวต่อว่า รัฐบาลมีแผนจัดตั้งธนาคารชุมชนให้เกิดขึ้นทุกอำเภอ 7,000 แห่งทั่วประเทศ เพื่อใช้เป็นกลไกแก้ไขหนี้นอกระบบ และสร้างความเข้มแข็งทางการเงินให้กับชุมชน โดยธนาคารชุมชนจะให้สินเชื่อดอกเบี้ยไม่เกิน 1.25% ต่อเดือน ถูกกว่าหนี้นอกระบบที่คิดมากถึง 3-5% ต่อเดือน โดยให้กู้แบบไม่จำกัดวงเงินในการปล่อยกู้  
“ธนาคารชุมชนจะมีธนาคารออมสิน และธ.ก.ส. เข้าไปเป็นพี่เลี้ยงในการวางระบบ เชื่อมโยงข้อมูล และให้ความรู้ด้านการเงินกับชุมชน ซึ่งเชื่อว่าจะไม่มีปัญหาการปล่อยกู้ เพราะคนในพื้นที่จะรู้ถึงพฤติกรรมของคนในชุมชนได้เป็นอย่างดี   ใครขยัน ใครมีงานทำ โดยตั้งเป้าหมายปีแรกจะเกิดธนาคารชุมชนได้อย่างน้อย 400-500 แห่งทั่วประเทศ และพิจารณาให้สินเชื่อเร็วเพียง 1-2 วันเท่านั้น”

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    20%
  • ไม่เห็นด้วย
    80%

บอกต่อ : 54