อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

 หนุนนักประดิษฐ์สร้างนวัตกรรม รับสังคมผู้สูงอายุ

วีรศักดิ์สั่งกรมทรัพย์สินทางปัญญาหามาตรการสนับสนุนนักประดิษฐ์- นักวิจัยไทยสร้างสรรค์นวัตกรรมสำหรับสังคมผู้สูงอายุ  เน้นเครื่องมือ-หุ่นยนต์ทางการแพทย์  เสาร์ที่ 21 กันยายน 2562 เวลา 12.20 น.


​นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล  รมช.พาณิชย์  เปิดเผยว่า ได้มอบนโยบายให้กรมทรัพย์สินทางปัญญาเร่งส่งเสริมนักประดิษฐ์ นักวิจัยไทยสร้างสรรค์นวัตกรรมสำหรับสังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) โดยใช้ฐานข้อมูลสิทธิบัตรทั่วโลกเป็นตัวช่วยในการวิเคราะห์แนวโน้มเทคโนโลยีและพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ฟรี พร้อมจัดทีมผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์ให้คำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม (IP IDE Center)  เป็นพี่เลี้ยงให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิด

ทั้งนี้เนื่องจากไทยก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มตัว ทำให้ขาดคนดูแล และปัจจัยช่วยเหลือด้านการดำเนินชีวิต และส่งผลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าว และพบว่าประเทศไทยยังมีสิ่งประดิษฐ์ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้สูงอายุในรูปแบบสิทธิบัตรอยู่น้อยมาก จากรายงานบทวิเคราะห์แนวโน้มเทคโนโลยีหุ่นยนต์เพื่อสังคมสูงอายุของกรมทรัพย์สินทางปัญญา พบว่าในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา สถิติการยื่นคำขอสิทธิบัตรของคนไทยในสาขาดังกล่าวเฉลี่ยปีละ 7.5 ฉบับ ดังนั้น การจัดกิจกรรมส่งเสริมนักประดิษฐ์ นักวิจัยไทยในการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อรองรับกับสังคมผู้สูงอายุจึงเป็นเรื่องเร่งด่วน โดยเฉพาะอุปกรณ์ เครื่องมือ หรือหุ่นยนต์ ทางการแพทย์ที่ใช้ในการดูแลผู้สูงอายุ
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 19