อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564

จับตาครม.พิจารณาร่างพรบ.งบปี 2563 ก่อนส่งรัฐสภา

การประชุมครม.วันที่ 7 ต.ค.นี้ สำนักงบประมาณเสนอร่าง พรบ.งบประมาณประจำปี 2563 ให้ที่ประชุมเห็นชอบก่อนส่งไปยังรัฐสภา พิจารณา จันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2562 เวลา 09.43 น.

รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า ในการประชุมครม.วันที่ 7 ต.ค.นี้ สำนักงบประมาณเสนอร่าง พรบ.งบประมาณประจำปีงบประมาณ 2563 ให้ที่ประชุมเห็นชอบก่อนส่งไปยังรัฐสภาพิจารณาวาระที่ 1 ในวันที่ 17 ต.ค.นี้ 

ขณะที่กระทรวงการคลังรายงานผลการเรียกให้ทุนหมุนเวียนนำทุนหรือผลกำไรส่วนเกินของทุนหมุนเวียนส่งคลังเปีนรายได้แผ่นดินปีบัญชี 2561 และรายงานผลการกู้เงินสำหรับรองรับการปรับโครงสร้งหนี้พันธบัตรรัฐบาลที่ครบกำหนดเมื่อวันที่13 ส.ค.2562 และตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ที่ครบกำหนดเมื่อวันที่ 14 ส.ค.2562

ทั้งนี้กระทรวงพาณิชย์เสนอขอความเห็นชอบผลลัพธ์การประชุมร่วมสาขาความร่วมมือเศรษฐกิจพรมแดนกรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้างครั้งที่3 และทางเลขานุการคณะกรรมการรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ (ครม.เศรษฐกิจ) จะเสนอรายงานสรุปผลการประชุม ครม.เศรษฐกิจครั้งที่ 3 ให้ที่ประชุมพิจารณา

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 40