อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 21 กันยายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 21 กันยายน 2563

องค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น เล็งจับตาท่าทีนายกฯแบน 3 สารพิษ

องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน หวั่นแบนสารพิษยึกยัก ร่อนแถลงการฉบับ2 จี้จับตาท่าทีนายกฯ โยนแบน 3 สารพิษให้คณะกรรมการวัตถุอันตราย ชี้ถ้ายังใช้ 3 สารถือเป็นการโกงอนาคตลูกหลาน อาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2562 เวลา 15.39 น.


เมื่อวันที่ 13 ต.ค.62 องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ACT ได้ออกแถลงการณ์ฉบับที่ 2 เรื่อง 3 สารพิษ โกงชีวิตเกษตรกรมาแล้วทั่วโลก...ไฉนยังออกฤทธืที่ประเทศไทย พร้อมระบุในแถลงการณ์ว่า องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) มีความเป็นห่วงต่อคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทยและระบบนิเวศโดยรวม สืบเนื่องจากการให้สัมภาษณ์ของนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่กล่าวว่า การยกเลิกการห้ามใช้ 3 สารพิษ ได้แก่ พาราควอต คลอร์ไฟริฟอส และไกลโฟเซต ต้องเป็นไปตามขั้นตอน แม้ว่าจะได้มีการพิจารณาเรื่องนี้มาแล้วตั้งแต่ปี 2560 และหลายส่วนของภาคสังคมรวมทั้งหลายหน่วยงานภาครัฐ จะมีข้อเสนอให้ยกเลิก 3 สารพิษนี้โดยเด็ดขาด
“องค์กรฯ จึงขอเรียกร้องให้ประชาชนไทยในทุกภาคส่วน ผู้มีความเป็นห่วงต่ออนาคตของคนในชาติช่วยจับตาดูท่าทีของนายกรัฐมนตรี ว่าจะรับผิดชอบเกี่ยวกับสุขภาพและชีวิตของประชาชนในเรื่องนี้อย่างไรหรือจะมีการปัดความรับผิดชอบไปให้คณะกรรมการวัตถุอันตราย ตัดสิน-รับผิดชอบเรื่องสุขภาพและชีวิตของประชาชนแทน”
และหากยังคงยืนยันให้เรื่องนี้อยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการวัตถุอันตราย ที่จะกำหนดเส้นทางชีวิตของเกษตรไทย เราขอเรียกร้องให้การลงมติในเรื่องนี้เป็นไปอย่างเปิดเผย และมีการชี้แจงเหตุผลในการสนับสนุนหรือคัดค้าน เพื่อความโปร่งใส เพื่อประโยชน์ของประชาชนทุกคน เพราะการใช้สารพิษในการเกษตร นอกจากจะส่งผลโดยตรงกับชีวิตของเกษตรกรผู้ใช้และระบบนิเวศทางธรรมชาติแล้ว ยังส่งผลโดยอ้อมถึงผู้บริโภค อันจะนำมาซึ่งความสูญเสียอย่างมหาศาล นับเป็นหนึ่งในการโกงอนาคตของลูกหลาน
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนหน้านี้องค์คอรัปชันฯได้ออกแถลงการฉบับที่1 เรื่องยกเลิกการใช้  พาราควอต คลอร์ไพริฟอส และไกลโฟเซต โดยในแถลงการณ์ ระบุว่า  องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)   ขอสนับสนุนให้รัฐบาลภายใต้การนำของพล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แสดงจุดยืนชัดเจนว่า เห็นควรให้ยกเลิกการใช้สารเคมีที่เป็นอันตรายร้ายแรงทั้ง 3 ชนิดได้แก่ พาราควอต คลอร์ไพริฟอส และไกลโฟเซต โดยเสนอแนวทาง 3 ข้อ 1.ขอให้รัฐบาลพิจารณาช่วยเหลือเกษตรกร ที่อาจได้รับความเดือดร้อน หากยกเลิกการใช้ สารเคมีดังกล่าว 2.ขอให้ทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้องประกาศนโยบายในประเด็นนี้ชัดเจน ให้ประชาชนและผู้แทนของกระทรวงที่ปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการวัตถุอันตรายได้รับทราบตรงกัน 3.การลงมติครั้งนี้ของคณะกรรมการวัตถุอันตราย ควรกระทำโดยเปิดเผยต่อสาธารณะ และในกรณีที่กรรมการท่านใดเห็นควรให้มีการใช้สารพิษเหล่านี้ต่อไป ให้กรรมการผู้นั้นแสดงเหตุผลให้สังคมทราบ เพราะเรื่องนี้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อชีวิตและสุขภาพของผู้คนอย่างรุนแรง
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 19