อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 21 กันยายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 21 กันยายน 2563

สมอ.จ่อออกมาตรฐานยางเพิ่มนับสิบ

สมอ.จ่อกำหนดมาตรฐานยางเพิ่ม ทั้งแผ่นยางปูคนตาบอดยางรัดเอวพยุงหลัง สร้างมาตรฐาน เพิ่มมูลค่ายาง พร้อมดันไทยผู้นำสร้างเครือข่ายยางอาเซียน  จันทร์ที่ 14 ตุลาคม 2562 เวลา 17.03 น.

นายวันชัย พนมชัย เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  (สมอ.) เปิดเผยว่า เตรียมกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(มอก.) จากยางพารา เพิ่มในปี 63 จำนวน 10 มาตรฐานเช่น แผ่นยางปูทางผ่านเสมอระดับรถไฟ แผ่นยางปูพื้นสำหรับผู้พิการทางสายตา และยางรัดเอวพยุงหลังเนื่องจากเป็นสินค้าที่ใช้อย่างแพร่หลายมากขึ้น และยังเป็นการสร้างมาตรฐานให้กับผู้ผลิตในการผลิตสินค้าให้ได้มาตรฐาน และสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ยางพาราธรรมชาติของไทยจากที่ผ่านมาสมอ.ได้กำหนดจำนวน 168 มาตรฐานแล้ว เช่นแผ่นยางกันซึม ท่อยางและท่อยางพร้อมอุปกรณ์ประกอบสำหรับก๊าซปิโตรเลียมเหลว ถุงมือสำหรับการตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์ชนิดใช้ครั้งเดียว

ทั้งนี้ในช่วงเดือนก.ย.ที่ผ่านมา สมอ.ได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะทำงานด้านผลิตภัณฑ์ยางภายใต้คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านมาตรฐานและคุณภาพของอาเซียน (เอซีซีเอสคิว) ครั้งที่29 และการประชุมที่เกี่ยวข้องซึ่งประเทศไทย โดยนางวราภรณ์ ขจรไชยกูล ประธานกรรมการวิชาการรายสาขา คณะที่ 29ยางและผลิตภัณฑ์ยาง ทำหน้าที่เป็นรองประธานการประชุม เน้นการพิจารณาแผนงานเชิงยุทธศาสตร์ประจำปี 63 - 68  จะผลักดันกิจกรรมสำคัญเช่น การส่งเสริมผลิตภัณฑ์ยางที่มีนวัตกรรมด้านการมาตรฐาน เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ยางที่มีนวัตกรรมให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากลซึ่งจะเป็นผลดีให้ไทยที่เป็นผู้ผลิตยางพารารายใหญ่ของโลก โดยปีที่ผ่านมามีมูลค่าการส่งออกยางพาราจำนวน 147,343 ล้านบาท และมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์ยาง 353,442 ล้านบาท

“ในที่ประชุมยังจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการห้องปฏิบัติการยางของอาเซียนขึ้นเป็นครั้งแรกโดยนายกฤษฎา สุชีวะ ที่ปรึกษากลุ่มวิจัยนวัตกรรมการแปรรูปยาง ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติทำหน้าที่ประธานการประชุม เพื่อสร้างเครือข่ายให้เกิดความร่วมมือที่แข็งแกร่งระหว่างห้องปฏิบัติการยางของอาเซียนและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของภูมิภาคซึ่งจะเป็นการยกระดับการตรวจสอบและรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ยาง ส่งเสริมอุตสาหกรรมและเพิ่มศักยภาพการส่งออกผลิตภัณฑ์ยางของอาเซียน จะส่งผลดีกับผลิตภัณฑ์ยางของไทยที่มีศักยภาพสูงในตลาดโลกอาทิ ผลิตภัณฑ์แผ่นยางและถุงมือยาง อีกด้วย”

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 28