อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 21 กันยายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 21 กันยายน 2563

ครม.สั่งทำแผนรื้อย้ายสาธารณูปโภครับไฮสปีดอีอีซี

ครม.รับทราบผลประชุมบอร์ดอีอีซี โดยสั่งเร่งทำแผนรื้อย้ายสาธารณูปโภครับรถไฟเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน อังคารที่ 15 ตุลาคม 2562 เวลา 16.58 น.

นายไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมครม.เห็นชอบมติคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (กพอ.) โดยรับทราบผลการเจรจาของคณะกรรมการคัดเลือกเอกชนเข้าร่วมทันในโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน โดยเฉพาะในเรื่องการส่งมอบพื้นที่โครงการ โดยให้การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) และหน่วยงานเจ้าของสาธารณูปโภคจัดทำร่างแผนการย้ายสาธารณูปโภคพร้อมค่าใช้จ่ายให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

พร้อมกันนี้ยังกำหนดให้ส่งมอบพื้นที่โครงการฯ ให้เร็วที่สุด และเร่งเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม รวมถึงกรณีที่ส่งมอบพื้นที่ล่าช้ากว่ากำหนดให้มีการชดเชยเอกชนคู่สัญญาโดยขยายระยะเวลาการออกแบบและการก่อสร้าง โดยไม่มีการชดเชยเงินค่าเสียหายให้แก่เอกชนคู่สัญญา

อย่างไรก็ตามยังเห็นชอบให้กรมการปกครองเร่งตอบหนังสือยืนยันแนวเวนคืนโครงการ กลับไปยังรฟท. และให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เร่งการออกร่างพ.ร.ฎ.เวนคืนที่ดิน ก่อนเสนอให้ที่ประชุมครม.เห็นชอบ
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 32