อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2563

"จุรินทร์"ถกผู้บริหารพาณิชย์รับมืออภิปรายงบรายจ่ายปี63

“จุรินทร์”ประชุมผู้บริหารพาณิชย์ เตรียมความพร้อมรับมือการอภิปรายงบประมาณปี 2563 ชี้ได้งบ 9,812 ล้านบาท ลด 7.73% เหตุไม่ต้องตั้งงบดูแลข้าวในสต๊อกที่ค้างมาจากโครงการรับจำนำ หลังขายหมดเกลี้ยงไปแล้ว พุธที่ 16 ตุลาคม 2562 เวลา 17.39 น.

นายจุรินทร์  ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พาณิชย์ เปิดเผยภายหลังการประชุมร่วมกับผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงพาณิชย์ ว่า ที่ประชุมได้เตรียมความพร้อมสำหรับการพิจารณา พ.ร.บ.งบประมาณ พ.ศ.2563 ที่จะเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร ในวันที่ 17-18 ต.ค.62 โดยเฉพาะงบประมาณในส่วนของกระทรวงพาณิชย์ที่ได้รับการจัดสรร 9,812 ล้านบาท ลดลง 599 ล้านบาท หรือลดลง 7.73% ซึ่งจะต้องมีการเตรียมการในด้านข้อมูลเพื่อชี้แจง หากมีการสอบถามมา สาเหตุที่รายจ่ายลดลงเนื่องจากในปี 63 ไม่มีการตั้งงบประมาณรายจ่ายสำหรับใช้ในการรักษาข้าวในสต๊อกที่ค้างมาจากโครงการรับจำนำข้าวที่ผ่านมา ซึ่งปกติจะใช้งบประมาณปีละประมาณ 1,500 ล้านบาท พอขายข้าวในสต๊อกได้หมด ก็ไม่มีภาระตรงนี้อีกต่อไป
 
สำหรับรายละเอียดการจัดงบประมาณของกระทรวงพาณิชย์ปี 63 ส่วนใหญ่มุ่งเน้นการทำงานตามนโยบาย 10 ข้อที่ได้มอบไว้ตั้งแต่เข้ามารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 7 ส.ค.62 คือ การประกันรายได้ , การยกระดับร้านค้าปลีกรายย่อยเป็นสมาร์ท โชวห่วย , การเร่งรัดการส่งออกและการค้าชายแดน , การเจรจาการค้าเสรี , การเร่งรัดการจดทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (จีไอ) , การขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหม่ , การยกระดับการอำนวยความสะดวกทางการค้า , การดูแลราคาสินค้าและสวัสดิการ และค่าครองชีพ , การส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจบริการ และการขับเคลื่อนนโยบายผ่านกลไก 3 ฝ่าย
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 29