อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2562

"วีรศักดิ์" เดินหน้าเฟ้นหาสินค้าจีไอตัวใหม่

“วีรศักดิ์” เดินหน้าเฟ้นหา GI ตัวใหม่ ยกโมเดล “ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง” ต้นแบบลุยตลาดต่างประเทศ  เสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2562 เวลา 10.20 น.

นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้ร่วมกับผู้บริหารกรมทรัพย์สินทางปัญญาลงพื้นที่จังหวัดพัทลุงพบปะพี่น้องประชาชน ผู้นำชุมชน และหน่วยงานภายในจังหวัดที่เกี่ยวข้อง เพื่อหารือถึงแนวทางการส่งเสริมและผลักดันของดีในชุมชนให้ขึ้นทะเบียนเป็นสินค้า GI รายการใหม่ โดยในพื้นที่ได้นำเสนอสินค้าที่น่าสนใจ 3 รายการ ประกอบด้วย (1) กุ้งแก้ว อำเภอปากพะยูน (2) ปลาดุกสวรรค์ หาดไข่เต่า และ (3) ไข่ในหิน เกาะโคบ ในโอกาสนี้ได้เดินทางไปเยี่ยมชมสินค้าดังกล่าวถึงแหล่งผลิต เพื่อสอบถามข้อมูลกระบวนการผลิตและให้แนวทางในการพัฒนาสินค้า โดยเฉพาะหากจะนำมาคุ้มครองเป็นสินค้า GI ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่จะสามารถขึ้นทะเบียนได้ด้วย ซึ่งต้องเป็นสินค้าที่มีชื่อเสียง มีประวัติความเป็นมายาวนาน มีความพิเศษเฉพาะตัวที่เชื่อมโยงกับแหล่งภูมิศาสตร์ รวมถึงต้องมีคุณภาพและมาตรฐานเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไป


 
นอกจากนี้ได้มอบนโยบายให้กรมทรัพย์สินทางปัญญาประสานงานร่วมกับผู้ประกอบการและหน่วยงานภายในจังหวัดอย่างใกล้ชิด เพื่อให้คำแนะนำด้านการจัดทำคำขอขึ้นทะเบียนและแนะแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของสินค้า GI อันจะเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าท้องถิ่น นำไปสู่การสร้างรายได้และความอยู่ดีกินดีของพี่น้องประชาชนอย่างยั่งยืน ตอบรับนโยบายของรัฐบาลที่จะส่งเสริมให้แต่ละจังหวัด ค้นหาสินค้าที่มีเอกลักษณ์และมีคุณภาพ เพื่อนำมาขึ้นทะเบียนเป็นสินค้า GI ต่อไป


 
ด้านกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ขานรับแนวนโยบายดังกล่าว และพร้อมให้การสนับสนุนส่งเสริมการขึ้นทะเบียนสินค้า GI รายการใหม่ๆ อย่างเต็มที่ อันจะเป็นส่วนสำคัญในการสร้างเศรษฐกิจให้เข้มแข็งตั้งแต่ระดับฐานราก ทั้งนี้ ปัจจุบันจังหวัดพัทลุงมีสินค้า GI ที่ขึ้นทะเบียนแล้ว จำนวน 2 รายการ ได้แก่ ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง และปลาดุกร้าทะเลน้อยพัทลุง ซึ่งถือเป็นสินค้าประจำจังหวัดที่มีชื่อเสียงอย่างมาก โดยเฉพาะข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง ถือเป็นสินค้า GI ในลำดับต้นๆ ที่เป็นที่รู้จักกันทั่วไปว่าเป็นข้าวชนิดพิเศษที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและมีคุณภาพดีเป็นที่ต้องการของตลาด ซึ่งหาที่อื่นไม่ได้ต้องมาจากพื้นที่จังหวัดพัทลุงเท่านั้นซึ่งนอกจากจะได้รับการขึ้นทะเบียน GI ในประเทศไทยแล้ว ยังเป็น 1 ใน 4 สินค้าไทยที่ได้รับการขึ้นทะเบียน GI ในสหภาพยุโรป รวมทั้งมีการส่งออกไปขายในประเทศต่างๆ เช่น จีน สิงคโปร์ อินเดีย มาเลเซีย เป็นต้น ถือเป็นการยกระดับสินค้า GI ของชุมชนและของประเทศไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ทั้งยังเป็นตลาดขนาดใหญ่ที่สร้างรายได้เข้าสู่ประเทศได้อย่างเป็นกอบเป็นกำ ถือเป็นอีกหนึ่งโมเดลในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีชื่อเสียง ควบคู่ไปกับการสร้างความคุ้มครองให้แก่สินค้าและสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนอย่างยั่งยืนด้วยระบบของ GI คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 27