อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563

"วีรศักดิ์" เดินหน้าเอฟทีเอขยายตลาดส่งออก

 ‘วีรศักดิ์’ สั่งกรมเจรจาการค้าฯ ลงพื้นที่สร้างความรู้ความเข้าใจเกษตรกรไทยทั่วประเทศการใช้ประโยชน์จากเอฟทีเอขยายโอกาสส่งออกสินค้าเกษตรไทยสู่ตลาดต่างประเทศ พุธที่ 23 ตุลาคม 2562 เวลา 11.30 น.


นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล  รมช.พาณิชย์ เปิดเผยถึงแผนการทำงานเชิงรุกของกระทรวงพาณิชย์ เพื่อเร่งขยายตลาดให้กับสินค้าเกษตรของไทย ในปีงบประมาณ 63ว่า  ได้มอบนโยบายให้กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศลงพื้นที่พบปะ สร้างความรู้ความเข้าใจกับเกษตรกรไทยในภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ เรื่องการใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรี (เอฟทีเอ) เพื่อขยายโอกาสการส่งออกสินค้าเกษตรไทยสู่ต่างประเทศ โดยเฉพาะตลาดอาเซียน จีน อินเดีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และฮ่องกง ซึ่งมีเอฟทีเอกับไทย และได้ลดเลิกการเก็บภาษีศุลกากรกับการนำเข้าสินค้าส่วนใหญ่จากไทยแล้ว โดยเฉพาะในสินค้าเกษตรจำพวกผัก ผลไม้ ยางพารา มันสำปะหลัง เนื้อสัตว์ และสินค้าประมง เป็นต้น

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กล่าวว่า  จะทำความเข้าใจเกษตรกรให้ใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรี หรือเอฟทีเอ ที่ไทยทำกับ 18 ประเทศ 13 ฉบับในปัจจุบัน เพื่อสร้างการแข่งขันของสินค้าเกษตรไทยในตลาดโลก โดยเฉพาะเมื่อประเทศคู่เอฟทีเอยกเลิก หรือลดภาษีศุลกากรที่เก็บจากไทยแล้ว จะทำให้ไทยมีความได้เปรียบประเทศคู่แข่งขันที่ไม่มีเอฟทีเอกับประเทศที่ไทยส่งออก

นอกจากนี้ได้หารือกับสภาเกษตรกรแห่งชาติ ซึ่งมีการลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกันอยู่ว่า ในปีงบประมาณ 63 รมช.พาณิชย์ จะนำคณะกรมเจรจาฯ ลงพื้นที่พบปะกลุ่มเกษตรกร และจัดสัมมนา ใน 6 จังหวัดทั่วทุกภูมิภาค  โดยเดือนพ.ย. จังหวัดนครสวรรค์ (กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง) สินค้าข้าว มันสำปะหลัง อ้อย ข้าวโพด กล้วยไข่ และมันฝรั่ง เดือนธ.ค. จังหวัดสงขลา (กลุ่มจังหวัดภาคใต้) สินค้าข้าว อาหารทะเล ใยตาลโตนด ยางพารา และผลไม้  เดือนก.พ.63  จังหวัดอุตรดิตถ์ (กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง) สินค้ามันสำปะหลัง ข้าว ข้าวโพด อ้อย ผลไม้ และกาแฟ  เดือนมี.ค. 63 จังหวัดบุรีรัมย์ (กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง) สินค้าอ้อย ข้าว มันสำปะหลัง ยางพารา และผลไม้  เดือนพ.ค. 63 จังหวัดระยอง (กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก) สินค้ามันสำปะหลัง อ้อย ปาล์มน้ำมัน ผลไม้ และยางพารา และ  เดือนมิ.ย. 563 จังหวัดสกลนคร (กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน) สินค้าข้าว ยางพารา มันสำปะหลัง อ้อย โคเนื้อ ผลไม้ และผ้าย้อมคราม

ทั้งนี้ ปัจจุบันไทยมีความตกลงการค้าเสรี 13 ฉบับ กับ 18 ประเทศ ได้แก่ อาเซียน อินเดีย ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ญี่ปุ่น จีน เกาหลี เปรู ชิลี และฮ่องกง โดยสินค้าเกษตรของไทยที่การส่งออกขยายตัวในช่วง 9 เดือนแรกของปี 62 โดยส่วนหนึ่งมาจากประโยชน์ของเอฟทีเอ ซึ่งสวนกระแสการส่งออกหดตัว เช่น ผลไม้สดแช่เย็นแช่แข็ง มูลค่าการส่งออก 3,037 ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัว 43 % ไก่แปรรูป มูลค่าการส่งออก 1,934 ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัว 10%  และผลิตภัณฑ์ยาง มูลค่าการส่งออก 8,237 ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัว 1% 
 

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 39