อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2563

สคบ.บี้ร้านค้าออนไลน์จดทะเบียนตลาดแบบตรง

สคบ. แจ้งเตือนผู้ประกอบธุรกิจร้านค้าออนไลน์ ต้องยื่นคำขอจดทะเบียนตลาดแบบตรงกับเจ้าหน้าที่สคบ.ด่วน ไม่เช่นนั้นเจอโทษทั้งคุก1ปีปรับ1แสนบาท ศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562 เวลา 16.14 น.

รายงานข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้สคบ.ได้แจ้งเตือนผู้ประกอบธุรกิจร้านค้าออนไลน์ หากการทำธุรกิจขอมีลักษณะเป็นการนำเสนอหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการกับผู้บริโภค จนทำให้เกิดการตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการได้ทันที ซึ่งการประกอบธุรกิจในลักษณะดังกล่าว ผู้ประกอบการจะต้องยื่นขอจดทะเบียนการประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงกับ สคบ. หากผู้ประกอบธุรกิจรายใดฝ่าฝืนจะต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปีหรือปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทางจำทั้งปรับ
 
ทั้งนี้ในปัจจุบันมักมีการเสนอขายสินค้าและบริการทางสื่อออนไลน์เป็นจำนวนมากประกอบกับพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ.2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนดให้การทำตลาดสินค้าหรือบริการในลักษณะของการสื่อสารข้อมูล เพื่อเสนอขายสินค้าหรือบริการโดยตรงต่อผู้บริโภค ซึ่งอยู่ห่างโดยระยะทางและมุ่งหวังให้ผู้บริโภคแต่ละรายตอบกลับ เพื่อซื้อสินค้าหรือบริการนั้น เรียกว่า ธุรกิจตลาดแบบตรงทันที ดังนั้นเพื่อเป็นการกำกับดูแล สคบ.จึงขอให้ผู้ประกอบธุรกิจต้องรีบมาจดทะเบียนโดยเร็ว

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 23