อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 15 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 15 กรกฎาคม 2563

เอ็กโก้เร่งจัดหาเงินกู้ลงทุนขนส่งน้ำมันทางท่อภาคอีสาน

เอ็กโก้เดินหน้าเจรจาหาแหล่งเงินกู้ขยายระบบขนส่งน้ำมันทางท่อไปภาคอีสาน คาดแล้วเสร็จไตรมาส 1 ปีหน้า พร้อมเปิดโอกาสลงทุนในธุรกิจไฟฟ้า-พลังงาน พุธที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14.32 น.


รายงานข่าวจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(ตลท.) แจ้งว่า บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) แจ้งผลประกอบการ(รวมบริษัทย่อย) ไตรมาส 3/62 มีกำไรสุทธิ 2,822.13 ล้านบาท ลดลงหากเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 3,946.76 ล้านบาท ขณะที่ตัวเลข 9 เดือน (ม.ค.-ก.ย.) มีกำไรสุทธิ 10,520 ล้านบาท หากเทียบช่วงเดียวกันปีก่อนอยู่ที่ 21,753 ล้านบาท 
 
นายจักษ์กริช พิบูลย์ไพโรจน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอ็กโก กรุ๊ป กล่าวว่า ผลการดำเนินงานในช่วง 9 เดือน เติบโตอย่างต่อเนื่องและเป็นไปตามแผนงาน โดยมีกำไรจากการดำเนินงานปกติก่อนผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี และการรับรู้รายได้แบบสัญญาเช่า จำนวน 8,073 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน จำนวน 1,060 ล้านบาท หรือคิดเป็น 15% หากพิจารณาเฉพาะผลการดำเนินงานในไตรมาส 3 บริษัทฯ  มีกำไรก่อนผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี และการรับรู้รายได้แบบสัญญาเช่า จำนวน 2,564 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน จำนวน 15 ล้านบาท 
 
สำหรับโรงไฟฟ้าในต่างประเทศ 2 แห่ง ได้แก่ โรงไฟฟ้าซานบัวนาเวนทูรา ประเทศฟิลิปปินส์ ได้เริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 26  ก.ย. และโรงไฟฟ้าไซยะบุรี สปป.ลาว ได้เริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 29 ต.ค.ที่ผ่านมา  ซึ่งโรงไฟฟ้าซานบัวนาเวนทูราเริ่มรับรู้รายได้ตั้งแต่ไตรมาส 3 และโรงไฟฟ้าไซยะบุรีจะเริ่มรับรู้รายได้ตั้งแต่ไตรมาส 4 เป็นต้นไป ส่วนการลงทุนใหม่ เอ็กโก กรุ๊ป ได้ลงทุนสัดส่วน  44.6%   ในบริษัท ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จำกัด เพื่อดำเนินโครงการขยายระบบขนส่งน้ำมันทางท่อไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งได้ลงนามในสัญญาผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 25 ก.ย.ที่ผ่านมา ปัจจุบันอยู่ระหว่างการเจรจาจัดหาเงินกู้  คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในไตรมาส 1 ปีหน้า ขณะที่การก่อสร้างโครงการมีความคืบหน้า 19%  พร้อมเดินหน้าแสวงหาโอกาสการลงทุนใหม่   ในธุรกิจไฟฟ้าและธุรกิจพลังงานที่เกี่ยวเนื่อง เพื่อสร้างการเติบโตยั่งยืน
 
ปัจจุบัน เอ็กโก กรุ๊ป มีโครงการโรงไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 2 โครงการ ได้แก่ โรงไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิง “กังดง” ประเทศเกาหลีใต้  คาดว่าจะเริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ในไตรมาส 4 ปี 63 และโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำ “น้ำเทิน 1” ใน สปป.ลาว ซึ่งคาดว่าจะเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ในไตรมาส 2 ปี  65 นอกจากนี้ ยังมีโครงการที่เป็นธุรกิจพลังงานที่เกี่ยวเนื่อง ได้แก่ ธุรกิจให้บริการขนส่งน้ำมันโดยระบบขนส่งทางท่อไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้างและคาดว่าจะเริ่มดำเนินการในไตรมาส 4 ปี 64


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%