อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 4 สิงหาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 4 สิงหาคม 2563

รัฐเคาะราคาขั้นต่ำแพ็คเกจทัวร์กันนักท่องเที่ยวเจอตุ๋น

กรมการท่องเที่ยว กำหนดอัตราค่าบริการขั้นต่ำในการจำหน่ายแพ็คเกจทัวร์ท่องเที่ยว ให้นักท่องเที่ยวรู้ราคาขั้นต่ำ กันเจอบริษัททัวร์หลอกขายทัวร์ราคาถูก ศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2562 เวลา 19.11 น.

นายทวีศักดิ์ วาณิชย์เจริญ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว เปิดเผยว่า ขณะนี้กรมฯ ได้ประชุมคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ เพื่อหารือถึงแนวทางการกำหนดอัตราค่าบริการขั้นต่ำในการจำหน่ายแพ็คเกจทัวร์ท่องเที่ยว โดยที่ประชุมได้เห็นชอบการกำหนดอัตราค่าบริการนำเที่ยวขั้นต่ำสำหรับนักท่องเที่ยว รวมทั้งสิ้น 3 ประเภท คือ นักท่องเที่ยวที่เดินทางไปต่างประเทศ นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากต่างประเทศและนักท่องเที่ยวภายในประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยขั้นตอนต่อจากนี้คณะอนุกรรมการยกร่างอนุบัญญัติตามพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ จะนำรายละเอียดดังกล่าวไปดำเนินการ เพื่อบังคับใช้เป็นกฎหมายต่อไป

สำหรับอัตราค่าบริการนำเที่ยวขั้นต่ำ ประกอบด้วย อัตราค่าบริการนำเที่ยวขั้นต่ำสำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปต่างประเทศ ซึ่งกำหนดอัตราค่าบริการ 3 วัน 2 คืนต่อคน อยู่ที่สูงสุด 1,600 บาท ต่ำสุดที่ 9,000 บาท ซึ่งไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบิน ,อัตราค่าบริการนำเที่ยวขั้นต่ำสำหรับการนำนักท่องเที่ยวต่างประเทศมาท่องเที่ยวในประเทศไทย แบ่งประเภทและกำหนดราคามาตรฐานขั้นต่ำ คือ ตลาดชาวอาเซียน ราคามาตรฐานขั้นต่ำ 800 บาท ต่อคนต่อคืน ตลาดชาวเอเชียราคามาตรฐานขั้นต่ำ 1,000 บาทต่อคนต่อคืน และตลาดอื่นๆ ราคามาตรฐานขั้นต่ำ 1,500 บาทต่อคนต่อคืน

ขณะเดียวกันยังกำหนดอัตราค่าบริการนำเที่ยวขั้นต่ำสำหรับการนำนักท่องเที่ยวเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศไทย ซึ่งกำหนดอัตราค่าบริการนำเที่ยวขั้นต่ำกรณีไม่พักค้างคืน วันละ 300 บาทต่อคน และกำหนดอัตราค่าบริการนำเที่ยวขั้นต่ำกรณีพักค้างคืน คืนละ 600 บาทต่อคน โดยรวมค่าบริการที่พักและพาหนะเดินทางภายในประเทศด้วยแล้ว

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    100%

บอกต่อ : 30