อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 4 สิงหาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 4 สิงหาคม 2563

เอกชนชงรัฐลดผลกระทบยกเลิก 3 สารพิษ

หอการค้าไทยร่อนหนังสือถึง"เฉลิมชัย"ส่งผ่านถึง"บิ๊กตู่"ชงมาตรการลดผลกระทบยกเลิก 3 สารพิษ แนะพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม่เพิ่มผลผลิต-ลดต้นทุนการเกษตร พุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14.00 น.


นายกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ได้ยื่นหนังสือต่อนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ เพื่อส่งผ่านไปยังนายกรัฐมนตรี ถึงข้อเสนอแนะต่อการยกเลิกการใช้สารพาราควอต คลอร์ไพริฟอส และ ไกลโฟเซต ในภาคเกษตร ที่จะมีผลบังคับใช้ ในวันที่ 1 ธ.ค.นี้ เพื่อให้ประกาศมีผลกระทบต่อเกษตรกรและผู้เกี่ยวข้องน้อยที่สุด โดยมีข้อเสนอ ดังนี้ คืออนุญาตให้ผู้ประกอบการนำเข้าวัตถุดิบทางการเกษตรเพื่อแปรรูป สามารถนำเข้าวัตถุดิบทางการเกษตรจากประเทศอื่น ๆ ที่ยังใช้สารทั้ง 3 ชนิด โดยกำหนดค่าความปลอดภัยของสารตกค้างตามมารตฐานสากล (Codex MRL)
 
พร้อม เร่งรัดมาตรการเยียวยาชดใช้และชดเชยผู้ประกอบการและเกษตรกรที่ครอบครองสารทั้ง 3 ชนิด เพื่อลดผลกระทบจากการยกเลิกการใช้สารในภาคเกษตร 3 ชนิด และศึกษาและวิจัยเพื่อหาสารทดแทนการใช้สารดังกล่าว ในการเกษตร ตลอดจน การพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนทางการเกษตร รวมถึงสนับสนุนการทำเกษตรปลอดภัย (GAP) เพื่อการป้องกันและดูแลสุขภาพเกษตรกรและประชาชนผู้บริโภคตลอดห่วงโซ่อาหาร


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 21