อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 4 สิงหาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 4 สิงหาคม 2563

พณ.คุมเข้มชุดสังฆทาน-กระเช้าปีใหม่ลงดาบขายเกินราคา

พาณิชย์เตือนร้านค้า-ห้างสรรพสินค้าห้ามนำสินค้าใกล้หมดอายุ 6 เดือนจัดกระเช้าปีใหม่-ชุดสังฆทาน แนะประชาชนตรวจสอบราคาก่อนตัดสินใจซื้อ ขู่จับปรับโขกราคานค้าสูงเกินควรจำคุก 7 ปีปรับ 140,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ เสาร์ที่ 7 ธันวาคม 2562 เวลา 11.35 น.


นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า ในช่วงเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ประชาชนต่างจัดงานเฉลิมฉลองโดยจะเลือกซื้ออาหาร ผักสด ผลไม้ และสินค้าเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ และนิยมเลือกซื้อสินค้าประเภทชุดสังฆทานเพื่อไปทำบุญขึ้นปีใหม่กันเป็นจำนวนมาก ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องปรามมิให้ผู้ค้าผู้ประกอบการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาสินค้าหรือไม่ปิดป้ายแสดงราคาสินค้า จึงได้นำเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์ราคาสินค้าและกำชับให้ผู้ค้าปิดป้ายแสดงราคาสินค้าให้ชัดเจน พร้อมทั้งแนะนำวิธีการเลือกซื้อกระเช้าของขวัญปีใหม่ เพื่อรักษาความเป็นธรรมให้แก่ผู้บริโภค

ทั้งนี้จากการลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์การจำหน่ายสินค้าเกษตร สินค้าอุปโภคบริโภค ณ ตลาดกลางบางใหญ่ เพื่อตรวจติดตามสถานการณ์การจำหน่ายกระเช้าของขวัญปีใหม่ ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวสต์เกต ซึ่งมีการแนะนำวิธีการเลือกซื้อกระเช้าของขวัญปีใหม่ตามแบบฉบับผู้บริโภคยุคใหม่ ฉลาดซื้อประหยัดใช้ โดยได้แกะกระเช้า เพื่อตรวจสอบรายการสินค้าให้ประชาชนได้เห็นวิธีการตรวจสอบ และตรวจติดตามสถานการณ์การจำหน่าย ชุดเครื่องสังฆภัณฑ์ ณ วัดคงคา อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรีสำหรับการตรวจสอบจะตรวจสอบการปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายสินค้า   ให้แสดงราคาจำหน่ายสินค้า พร้อมทั้งแสดงรายการสินค้า ขนาด น้ำหนักต่อหน่วย ปริมาณการบรรจุและราคาของสินค้าแต่ละรายการที่บรรจุในกระเช้าหรือชุดสังฆทาน รวมทั้งค่าภาชนะบรรจุด้วย ทั้งนี้รายการและราคาของสินค้าดังกล่าวต้องมีขนาดตัวอักษรและตัวเลข (Font) ตั้งแต่ขนาด 16 พอยต์ หรือเทียบเท่าขึ้นไป และการจำหน่ายสินค้าหรือบริการต้องตรงตามป้ายแสดงราคา ต้องไม่ฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาสินค้าหรือบริการที่เป็นการเอารัดเอาเปรียบผู้บริโภคและห้ามปฏิเสธการจำหน่ายสินค้าหรือบริการโดยไม่มีเหตุอันสมควร พร้อมทั้งกำชับไม่ให้นำสินค้าใกล้หมดอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน หรือสินค้าเสื่อมคุณภาพมาจัดลงในกระเช้าของขวัญหรือชุดสังฆทาน

นอกจากนี้ ขอให้ประชาชนร่วมเป็นผู้บริโภคยุคใหม่ ฉลาดซื้อ ประหยัดใช้ ก่อนตัดสินใจซื้อควรตรวจสอบการปิดป้ายแสดงราคาจำหน่าย รายการสินค้า ขนาดน้ำหนักต่อหน่วย ปริมาณการบรรจุ ราคาสินค้าแต่ละรายการ วันผลิต/วันหมดอายุ รวมทั้งค่าภาชนะบรรจุ และตรวจสอบสินค้าที่บรรจุว่าตรงกับรายการสินค้าที่แสดงไว้หรือไม่ ทั้งนี้ หากพบการกระทำผิดดังกล่าวสามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน 1569 หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์จะจัดส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบ และหากพบการกระทำผิดจะดำเนินการตามกฎหมาย
อย่างเคร่งครัด กรณีไม่ปิดป้ายแสดงราคามีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท กรณีจำหน่ายสินค้าราคาสูงเกินสมควรกักตุนสินค้าและปฏิเสธการจำหน่ายต้องโทษจำคุก 7 ปี หรือปรับไม่เกิน 140,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 29