อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2563

ทิสโก้ชี้เม็ดเงินLTF- RMFไหลเข้าหุ้นไทยน้อยกว่าคาด

บล.ทิสโก้ประเมินเม็ดเงินLTF- RMF ไหลเข้าตลาดหุ้นไทยเพียง 30,000 ล้านบาทฉุดบรรยากาศลงทุน แนะเก็บหุ้นปันผลเข้าพอร์ตให้ผลตอบแทนสูง 4% อาทิตย์ที่ 8 ธันวาคม 2562 เวลา 19.30 น.


นายอภิชาติ ผู้บรรเจิดกุล ผู้อำนวยการอาวุโส   สายงานวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์  บล. ทิสโก้ จำกัด เปิดเผยว่า ในช่วงเดือนธ.ค. ประเมินว่าเม็ดเงินจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) และกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) จะไหลเข้าซื้อหุ้นไทยน้อยกว่าที่คาด หลังภาวะเศรษฐกิจยังส่งสัญญาณอ่อนแอต่อเนื่อง ส่งผลให้นักลงทุนระมัดระวังการใช้จ่าย และการลงทุนมากขึ้น ประกอบกับรูปแบบการออกกองทุนรวมใหม่ที่จะมาทดแทน LTF มีความล่าช้า อาจส่งผลกระทบต่อเม็ดเงินไหลเข้าในปีนี้

ทั้งนี้ จากปัจจัยดังกล่าวคาดว่าจะมีเงิน LTF เข้าซื้อหุ้นไทยประมาณ  20,000 ล้านบาท ลดลงจากเดิมที่คาดว่าจะมีเงินเข้าซื้อที่ 25,000  ล้านบาท ขณะที่ RMF คาดว่าจะมีเงินไหลเข้าเพียง 10,000  ล้านบาท จากเดิมที่คาดว่าจะมีเงินไหลเข้าประมาณ 15,000 ล้านบาท    อย่างไรก็ตาม แม้บรรยากาศการลงทุนโดยรวมจะยังคงไม่ดี   แต่บล.ทิสโก้มองว่าในช่วงที่หุ้นไทยย่อตัวนี้ เป็นจังหวะที่ดีในการทยอยเข้าซื้อหุ้นปันผล เพราะจากการศึกษาความเคลื่อนไหวหุ้นที่มีการจ่ายเงินปันผลสูง โดยใช้ดัชนี SETHD TRI (ย่อมาจาก SET High Dividend Total Return Index) ซึ่งเป็นตัวแทนหุ้นพื้นฐานดีที่มีการจ่ายเงินปันผลสูง  30 ตัวแรกของตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่รวมผลตอบแทนจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหุ้นและเงินปันผลแล้ว เปรียบเทียบกับความเคลื่อนไหวของตลาดโดยรวม (SET TRI) พบว่า ในช่วงเดือนม.ค. ถึงเดือนเม.ย.ทุกปี หุ้นปันผลจะให้ผลตอบแทนรวมดีกว่าตลาดประมาณ 4% 

“ ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ผลตอบแทนจากเงินปันผลของตลาดหุ้นไทยนอกจากจะชนะอัตราเงินเฟ้อแล้ว ยังให้ผลตอบแทนดีกว่าอัตราดอกเบี้ยด้วย ซึ่งปัจจุบันอัตราดอกเบี้ยทั้งในประเทศ และต่างประเทศก็อยู่ในระดับต่ำมาก โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปีของไทยอยู่ที่  1.7%  และสหรัฐฯ อยู่ที่ 1.8% นอกจากนี้ หากเปรียบเทียบผลตอบแทนเงินปันผลของตลาดหุ้นไทยกับตลาดหุ้นต่างประเทศ พบว่าอัตราผลตอบแทนเงินปันผลของหุ้นไทยอยู่ในระดับกลางถึงค่อนข้างสูง โดยตลาดหุ้นไทยคาดว่าจะให้ผลตอบแทนจากเงินปันผลประมาณ 3.1% ขณะที่ตลาดหุ้นต่างประเทศจะมีผลตอบแทนจากเงินปันผลโดยเฉลี่ย  2.8%”  

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 23