อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563

จับตาครม.ไฟเขียวยกเว้นเก็บค่าผ่านทางช่วงปีใหม่

ที่ประชุมครม.เตรียมหารือประเด็นเศรษฐกิจหลายเรื่อง ทั้งกระทรวงอุตสาหกรรม คมนาคม ยกเว้นเก็บค่าผ่านทางมอเตอร์เวย์รับเดินทางปีใหม่ พุธที่ 11 ธันวาคม 2562 เวลา 07.45 น.

รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า ในการประชุมครม.วันที่ 11 ธันวาคม 2562 ที่ประชุมจะพิจารณาวาระที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจที่สำคัญตามข้อเสนอของหน่วยงานต่างๆ โดยกระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ ร่างกฎกระทรวงกำหนดหินเป็นหินประดับหรือหินอุตสาหกรรม และดินหรือทราย เป็นดินอุตสาหกรรมหรือทรายอุตสาหกรรม พร้อมเสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับการยกเว้น หรือลดค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยแร่ และเสนอร่างกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน 3 ฉบับ

ทางด้านกระทรวงคมนาคมเสนอร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 และทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ภายในระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งเป็นการยกเว้นค่าธรรมเนียมในช่วงเทศกาลบีใหม่ตั้งแต่ เวลา 00.01 น. ของวันที่ 27 ธันวาคม 2562 ถึงเวลา 24.00 น. ของวันที่ 3 มกราคม 2563

ขณะที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เสนอผลการประชุคณะกรรมการประสานงานร่วมระหว่างไทย-เมียนมา (JCC) เพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายและพื้นที่โครงการที่เกี่ยวข้องครั้งที่ 9 ส่วนกระทรวงการคลัง เสนอรายงานสัดส่วนหนี้สาธารณะ และรายงานสถานะหนี้สาธารณะ หนี้ภาครัฐและความเสี่ยงทางการคลัง ณ สิ้นเดือนกันยายน 2562

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 20