อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 23 ตุลาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 23 ตุลาคม 2564

แจงปล่อย"เช่าบ้าน-คอนโด"ไม่เสียภาษีล้านละ3,000บ.

เฮถ้วนหน้า คลัง-มหาดไทย ออกประกาศร่วม 2 กระทรวง เคลียร์ปมภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง การันตีคนปล่อยเช่าบ้าน คอนโด ที่ดินไม่ต้องเสียเชิงพาณิชย์ เริ่มล้านละ 3,000 บาทแล้ว แต่ให้เสียภาษีตามจริงคิดตามการใช้ประโยชน์ พุธที่ 25 ธันวาคม 2562 เวลา 17.20 น.


นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการยุติความสับสนเกี่ยวกับการเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัยที่เริ่มใช้ 1 ม.ค.63 นี้  คลังได้หารือกับนายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทยแล้ว และได้ข้อสรุปร่วมกัน ให้มีการออกประกาศกระทรวงร่วมกันระหว่างคลังกับมหาดไทย เพื่อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องต่อสังคม โดยสาระสำคัญ กรณีเจ้าของที่ดิน บ้าน คอนโด ที่มีการนำไปปล่อยเช่าต่อสำหรับใช้เป็นที่พักอาศัย หรือเพื่อทำการเกษตร จะไม่เข้าข่ายต้องเสียภาษีในเชิงพาณิชย์ ยกเว้นมีการปล่อยเช่าเพื่อไปเปิดร้านขายของก็ต้องเสียภาษีอัตราเชิงพาณิชย์อยู่

ทั้งนี้ ทำให้เจ้าของผู้ปล่อยเช่าไม่ต้องเสียภาษีเชิงพาณิชย์ซึ่งเริ่มต้นล้านละ 3,000 บาทอีกต่อ แต่ให้ไปเสียภาษีตามการใช้ประโยชน์จริงแทน เช่น หากปล่อยเช่าเพื่ออยู่อาศัย เจ้าของก็จะเสียภาษีเพื่ออยู่อาศัยล้านละ 200 บาท แต่หากนำที่ดินไปให้เกษตรกรเช่าไปปลูกข้าว ทำสวน ทำไร่ เจ้าของจะเสียภาษีล้านละ 100 บาท  เช่นเดียวกับกรณีเป็นเจ้าของอพาร์ทเมนท์ หากเปิดให้เช่าเพื่อพักอาศัยก็เสียภาษีอัตราที่อยู่อาศัยเช่นกัน ยกเว้นโรงแรมที่จะต้องเสียภาษีในเชิงพาณิชย์


นายประสงค์กล่าวว่า การออกประกาศร่วม 2 กระทรวงฯ นี้ ไม่ได้เป็นการปรับปรุงหรือแก้ไขใหม่ แต่เป็นการทำตามเจตนารมย์ของการออกกฎหมายภาษีที่ดินฯเดิมอยู่แล้ว คือ ต้องเพิ่มความสะดวก ประหยัด และลดการใช้ดุลยพินิจเก็บภาษี แต่ยอมรับว่าที่ผ่านมาอาจมีบางคนทำให้เกิดความสับสน รวมถึงมีความผิดพลาดไปบ้าง แต่หลังจากนี้จะเร่งประชาสัมพันธ์ให้เกิดความเข้าใจมากขึ้น และยังยืนยันว่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างยังจะเริ่มใช้วันที่ 1 ม.ค.63 ไม่มีการเลื่อนออกไปอย่างแน่นอน

ทั้งนี้ การคิดภาษีเช่นนี้ไม่ได้เอื้อประโยชน์ใคร และมองว่ายังช่วยปัญหาการใช้ดุลยพินิจเจ้าหน้าที่ได้ด้วย เพราะภาษีจะเก็บจากจุดประสงค์การใช้ประโยชน์ที่ตาเห็นจริงๆ เช่น ใช้อยู่อาศัย ใช้ทำการเกษตร หรือใช้เชิงพาณิชย์ หรืออย่างกรณีคอนโดมิเนียมหากซื้อมาเปิดร้านขายของก็จะเสียเชิงพาณิชย์ ส่วนที่มองว่าคนปล่อยเช่าจะได้ประโยชน์เสียภาษีต่ำนั้น ก็ไม่ใช่เรื่องจริง เพราะปกติผู้ปล่อยเช่ามีรายได้จากค่าเช่า ก็ต้องนำเงินนั้นไปคำนวณเป็นภาษีเงินได้บุคคลทุกๆ ปีอยู่แล้ว ซึ่งถือว่าเป็นการลดความซ้ำซ้อนในการจัดเก็บภาษีด้วยซ้ำ

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    91%
  • ไม่เห็นด้วย
    9%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 60