อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 14 เมษายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 14 เมษายน 2564

ไทยพาณิชย์ตั้ง"เอสซีบีเท็นเอกซ์"ลงทุนพัฒนาดิจิทัล

ไทยพาณิชย์ตั้งบริษัทลูก “เอสซีบี เท็นเอกซ์” ส่งเรือเล็กลุยลงทุนพัฒนาดิจิทัลแบงก์ พุธที่ 8 มกราคม 2563 เวลา 15.19 น.


รายงานข่าวจากธนาคารไทยพาณิชย์ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 7 ม.ค.ที่ผ่านมาธนาคารได้จัดตั้งบริษัทย่อยใหม่กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ คือ บริษัท เอสซีบี เท็นเอกซ์ จำกัด มีทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท ซึ่งถือเป็นบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินของธนาคาร โดยธนาคารถือหุ้นสัดส่วน 100% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯดังกล่าวลงทุนและพัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับดิจิทัลเทคโนโลยี เนื่องจากไทยพาณิชย์มองว่าจะสร้างการเติบโตที่ยั่งยืนในระยะยาวต่อไป

อย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้เอสซีบีเท็นเอกซ์ เป็นฝ่ายหนึ่งในธนาคารไทยพาณิชย์ ขึ้นตรงกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีหน้าที่พัฒนาและคิดค้น ทดลองผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ให้กับธนาคาร รวมถึงถือเป็น 1 ใน 5 แผนยุทธศาสตร์ที่จะผลักดันธุรกิจรูปแบบใหม่ของธนาคารไทยพาณิชย์ให้เติบโตยั่งยืน


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น