อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 28 ตุลาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 28 ตุลาคม 2563

BBSกลุ่มหมอปราเสริฐ ชนะCP ประมูลโครงการอู่ตะเภา

คณะกรรมการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุน โครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก ได้เปิดซองข้อเสนอราคา สะพัด กลุ่มกิจการร่วมค้าบีบีเอส ชนะกลุ่มซีพี  ศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563 เวลา 20.16 น.


เมื่อวันที่ 17 ม.ค. เว็บไซต์ www.pptvhd36.com บริษัท บางกอกมีเดียแอนด์บรอดคาสติง จำกัด ของ นพ.ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ ระบุว่า ที่ อาคาร Navy Club ภายในพื้นที่วังนันทอุทยาน กองบัญชาการกองทัพเรือ กรุงเทพฯ  คณะกรรมการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุน โครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก มูลค่า 2.7 แสนล้านบาท ได้เปิดข้อเสนอซองที่ 3 ซึ่งเป็นข้อเสนอด้านราคาของกลุ่มกิจการค้าร่วมบริษัท ธนโฮลดิ้ง จำกัด และพันธมิตร หรือ กลุ่มซีพี

หลังจากศาลปกครองสูงสุดได้มีคำพิพากษาให้เพิกถอนมติของคณะกรรมการคัดเลือกฯ ที่ปฏิเสธไม่รับข้อเสนอกล่องที่ 6 และกล่องที่ 9 ของกลุ่มกิจการค้าร่วม บริษัท ธนโฮลดิ้ง จำกัด และพันธมิตร ในช่วงก่อนหน้านี้ พร้อมเชิญผู้ยื่นข้อเสนออีก 2 ราย ได้แก่ กลุ่มกิจการร่วมค้าบีบีเอส และกลุ่ม Grand Consortium ซึ่งได้ทําการเปิดเอกสารซองที่ 3 ไปแล้วก่อนหน้านี้ เข้าร่วมการเปิดซองข้อเสนอด้านราคาของกลุ่มซีพี ในวันนี้ด้วย เพื่อความโปร่งใสและเป็นธรรมต่อผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย

พล.ร.อ.ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือและประธานคณะกรรมการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก กล่าวว่า กระบวนการต่อไป จะดำเนินการตรวจสอบข้อเสนอซองที่ 3 (ข้อเสนอราคา) ของผู้ยื่นเสนอทั้ง 3 ราย หากถูกต้องตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของเอกสารการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุน คณะกรรมการคัดเลือกฯจะทำการพิจารณาตรวจสอบรายละเอียดของข้อเสนอด้านราคา เช่น สมมติฐานและการประมาณการณ์ทางการเงิน เพื่อให้ได้ผู้ยื่นข้อเสนอที่ให้ผลตอบแทนที่ดีที่สุดแก่ภาครัฐ นำไปสู่การจัดทำร่างสัญญา และรายละเอียดทางเทคนิคเพื่อประกอบสัญญาต่อไป โดยคาดว่าจะประกาศผลการคัดเลือกได้ภายในเดือนมีนาคม 2563

มีรายงานข่าวว่าผลการเปิดซองข้อเสนอที่ 3 ข้อเสนอด้านราคาในวันนี้ พบว่าเอกชนที่เสนอราคาสูงสุดยังคงเป็นกลุ่มกิจการร่วมค้าบีบีเอส ซึ่งมีการเสนอราคาให้ผลตอบแทนรัฐ 3.01 แสนล้านบาท ขณะที่กลุ่มกิจการค้าร่วมบริษัท ธนโฮลดิ้ง จำกัด และพันธมิตร หรือ กลุ่มซีพี  ที่มีการเปิดซองข้อเสนอในครั้งนี้ เสนอให้ผลตอบแทนรัฐประมาณ 1 แสนกว่าล้านบาท ส่วนข้อเสนอของกลุ่ม Grand Consortium ก็ยื่นข้อเสนออยู่ที่ราว 1 แสนล้านบาท ทำให้กลุ่มกิจการร่วมค้าบีบีเอส  เป็นผู้เสนอราคาสูงสุด และจะเข้าสู่การเจรจาก่อนที่จะมีการลงนามสัญญา"

ทั้งนี้ พล.ร.ต.เกริกไชย วจนาภรณ์ รองปลัดบัญชีทหารเรือ ในฐานะเลขานุการและคณะกรรมการคัดเลือกฯ กล่าวว่า ตามขั้นตอนจะไม่มีการประกาศผลซองที่ 3 หรือประกาศราคาที่เอกชนยื่นข้อเสนอให้ทราบ เพราะตามข้อกำหนดจะมีเพียงการประกาศผลการคัดเลือกเท่านั้น ส่วนขั้นตอนลงนามสัญญา จะเกิดขึ้นภายหลังคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบผลการคัดเลือก โดยไม่ต้องรอคำพิพากษาของศาลปกครอง ตามที่คณะกรรมการคัดเลือกฯ ยื่นขอพิจารณาคดีใหม่ เนื่องจากเป็นคนละกระบวนการกัน และสามารถดำเนินการคู่ขนานกันไปได้

สำหรับ กลุ่มกิจการร่วมค้าบีบีเอส (BBS Joint Venture) ประกอบไปด้วย บมจ.การบินกรุงเทพ (BA)ของนายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ
 ถือหุ้น 45% บมจ.บีทีเอสกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ (BTS) ของนายคีรี กาญจนพาสน์ ถือหุ้น 35% และบมจ.ซิโน-ไทย STEC ของตระกูลชาญ"วีระกุล" ถือหุ้น 20%

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 42