อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563

"สุริยะ" ชงครม.ของบหมื่นล้านอุ้มชาวไร่อ้อย

 ก.อุตสาหกรรม เสนอ ครม.ของบหมื่นล้านอุ้มชาวไร่อ้อยดันราคาเกินพันบาทต่อตัน ชี้ช่วยซื้อปัจจัยการผลิต, ส่งเสริมตัดอ้อยสด อาทิตย์ที่ 19 มกราคม 2563 เวลา 19.19 น.


นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.อุตสาหกรรม เปิดเผยว่า  ได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย(สอน.) เร่งรัดโครงการเงินช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยวงเงินประมาณ 10,000 ล้านบาท แบ่งเป็นเพื่อซื้อปัจจัยการผลิต ฤดูการผลิตปี 62/63 วงเงิน 6,500 ล้านบาท และส่งเสริมให้ชาวไร่อ้อยตัดอ้อยสดวงเงิน 3,500 ล้านบาท

เพื่อนำเสนอที่ประชุมครม.เห็นชอบต่อไป หากครม.อนุมัติโครงการเงินช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อย ส่วนหนึ่งจะทำให้ชาวไร่อ้อย ที่ตัดอ้อยสดส่งเข้าโรงงานจะได้รับราคาอ้อยมากกว่า 1,000 บาทต่อตันอ้อย เพราะจะได้รับเงินค่าอ้อยมากกว่าอ้อยไฟไหม้อยู่ประมาณ 130 บาทต่อตันอ้อย เนื่องจากระทรวงฯต้องการสนับสนุนและจูงใจให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยตัดอ้อยสด ก่อนส่งโรงงานแทนการเผ้าอ้อยไฟไหม้ เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง จากสถานการณ์ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน หรือพีเอ็ม 2.5
“ก่อนหน้านี้ 4 องค์กรชาวไร่อ้อย ประกอบด้วยสหพันธ์ชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทย ชมรมสถาบันชาวไร่อ้อยภาคอีสาน สหสมาคมชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทย และสมาพันธ์ชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทยเข้าพบได้เข้าหารือ เพื่อขอความช่วยเหลือ เพราะราคาอ้อยขั้นต้นฤดูการผลิตปี 62/63 ตกต่ำ จึงต้องการมาตรการสนับสนุนจากรัฐเช่นฤดูหีบที่ผ่านมาที่รัฐได้นำงบประมาณกลางมาช่วยเหลือเพิ่มค่าอ้อย ซึ่งได้รับปากว่า จะเร่งดำเนินการเพราะเข้าใจถึงความยากลำบากของพี่น้องเกษตรกร”

ทั้งนี้ครม.ที่ผ่านมา ได้เห็นชอบการกำหนดราคาอ้อยขั้นต้น และผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นต้น ฤดูการผลิตปี 62/63 ในอัตราอ้อยตันละ 750 บาท ณ ระดับความหวานที่ 10 ซี.ซี.เอส และกำหนดอัตราขึ้นลงของราคาอ้อยเท่ากับ 45 บาทต่อ 1 หน่วย ซี.ซี.เอส และผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นต้น ฤดูการผลิตปี 62/63 เท่ากับ 321.43 บาทต่อตันอ้อย

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%