อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563

จับตาครม.สัญจรไฟเขียวสารพัดโครงการพัฒนาชายแดนใต้

ครม.สัญจร จังหวัดนราธิวาส เตรียมพิจารณาข้อเสนอการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมเพิ่มทุน ธ.ก.ส. 2 หมื่นล้านบาทรองรับนโยบายรัฐ อังคารที่ 21 มกราคม 2563 เวลา 08.05 น.


รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า ในการประชุมครม.สัญจร จังหวัดนราธิวาส วันที่ 21 มกราคม 2563 ที่ประชุมจะพิจารณาข้อเสนอการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ของทางภาคเอกชนและทางหน่วยงานในพื้นที่ ตามมติของที่ประชุมการพัฒนาเศรษฐกิจเเละสังคมของกลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งนายกฯ จะเป็นประธานการประชุมตั้งแต่ช่วงเช้าก่อนจะมีการประชุมครม.สัญจร ซึ่งทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเสนอแนวทางการพัฒนาพื้นที่ ครอบคลุมทุกด้าน เช่น การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาคุณภาพชีวิต การท่องเที่ยว และโครงการที่เกี่ยวข้องทางด้านสังคม 

ขณะที่วาระที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจที่สำคัญ คาดว่า ที่ประชุมจะมีการพิจารณาข้อเสนอของหน่วยงานต่างๆ เช่น การเพิ่มทุนให้กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ภายใต้กรอบวงเงิน 20,000 ล้านบาท เพื่อให้สอดรับกับการดำเนินโครงการของรัฐบาลที่จำเป็นต้องลงไปช่วยเหลือเกษตรกร 

พร้อมกันนี้ยังมีกระทรวงการคลังเสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการคืนอากรและหลักประกันการชำระอากรตอบ​โต้การทุ่มตลาด​และ​อากรการตอบโต้​การอุดหนุน และยังมีข้อเสนอจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในโครงการตั้งศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน​ในเขตนวัตกรรม​ระเบียง​เศรษฐกิจ​พิเศษ​ภาค​ตะวันออก​ เมือง​นวัตกรรม​ ระบบ​อัตโนมัติ​ หุ่นยนต์​ และ​ระบบ​อัจฉริยะ​


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%