อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2563

สคบ. แนะวิธีเลือกซื้อทองรูปพรรณช่วงตรุษจีน

สคบ.หวั่นผู้บริโภคเจอย้อมแมวหลอกขายทองปลอมช่วงเทศกาลตรุษจีน แนะนำวิธีเลือกซื้อให้ดูฉลากทองที่ถูกต้อง มีชื่อ น้ำหนักชัดเจน พฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2563 เวลา 11.14 น.


พล.ต.ต.ประสิทธิ์ เฉลิมวุฒิศักดิ์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) เปิดเผยว่า ในช่วงเทศกาลตรุษจีนทองรูปพรรณ เป็นสินค้าอีกประเภทหนึ่งที่ประชาชนนิยมซื้อเพื่อมอบให้กับผู้ที่เคารพนับถือ สคบ.จึงขอแนะนำประชาชนที่จะซื้อทองรูปพรรณในช่วงเทศกาลดังกล่าว ขอให้พิจารณาเลือกซื้อสินค้าที่มีฉลากสินค้าถูกต้อง ซึ่งผู้จำหน่ายหรือร้านทองจะต้องแสดงข้อมูลตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2544) และ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2546) เรื่อง ให้ทองรูปพรรณเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก 

โดยต้องระบุข้อความดังต่อไปนี้ไว้ในฉลาก ได้แก่ ชื่อประเภทหรือชนิดของทองรูปพรรณ ชื่อสถานที่ประกอบการหรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน ปริมาณความบริสุทธิ์ น้ำหนัก ราคาขายและราคารับซื้อคืนทองรูปพรรณขั้นต่ำ ตามที่สมาคมค้าทองคำประกาศ ทั้งนี้ ในส่วนของทองรูปพรรณซึ่งมีปริมาณความบริสุทธิ์ที่สามารถรับซื้อคืนได้จะต้องมีความบริสุทธิ์ 96.5%

สำหรับผู้ใดฝ่าฝืนขายสินค้าที่ควบคุมฉลาก โดยไม่ติดฉลากตามที่กฎหมายกำหนดต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือนหรือปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ส่วนผู้ผลิตเพื่อขาย หรือผู้สั่งหรือนำเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อขาย ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 2 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา 52 พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 16