อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 28 ตุลาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 28 ตุลาคม 2563

'ศักดิ์สยาม'สั่งสนข.ใช้เทคโนโลยีควบคู่แผนพัฒนาเมือง

“ศักดิ์สยาม” มอบนโยบายให้ สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร นำเทคโนโลยีใช้ควบคู่แผนพัฒนาเมือง พร้อมแนะกรมการขนส่งทางรางให้สร้างความเชื่อมโยงให้ทั่วประเทศ จันทร์ที่ 27 มกราคม 2563 เวลา 17.29 น.

วันที่ 27 มกราคม 2563 นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ได้มอบหมายและติดตามให้สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร(สนข.) จัดทำแผนพัฒนา แก้ไขเรื่องของโลจิสติกส์ในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ และทางราง ควบคู่การวางแผนในอนาคต โดยพยายามสร้างทางเลือกใหม่ๆ ให้กับประชาชนรวมถึงทุกภาคส่วนให้เกิดการกระจายตัวของระบบโลจิสติกส์ นอกจากนี้ยังเร่งรัดนำนโยบายที่เคยมอบไว้ไปปฏิบัติโดยต้องเห็นผลเป็นรูปธรรม เช่น การใช้ความเร็วรถ 120 กิโลเมตรต่อชั่วโมง รวมถึงเรื่องLow speedและการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม เป็นต้น“ซึ่งปัจจุบัน สนข. อยู่ระหว่างการศึกษาจัดทำมาตรฐานการวิเคราะห์ผลกระทบด้านการจราจร (Traffic Impact Assessment : TIA) หากจะนำมาใช้จริง สนข. ต้องสร้างการรับรู้กับประชาชนในเรื่องดังกล่าวถึงประโยชน์ที่จะได้รับ ขั้นตอนการดำเนินการต้องมีกรอบระยะเวลา ข้อปฏิบัติอย่างชัดเจน และต้องไม่ส่งผลกระทบต่อระยะเวลาการดำเนินโครงการต่างๆ ด้านอัตรากำลัง เนื่องจาก สนข. มีอัตรากำลังน้อยแต่มีภารกิจจำนวนมาก จึงต้องมีการสร้างความร่วมมือในการทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ ให้มากขึ้น เช่น สถาบันการศึกษาต่างๆ และให้พิจารณาตั้งงบประมาณในจำนวนที่เหมาะสม ซึ่งปัจจุบัน สนข. ขอจัดตั้งงบประมาณจำนวนน้อยมาก เมื่อเทียบกับภารกิจต่าง ๆ ที่ต้องดำเนินการ” นายศักดิ์สยามกล่าว

และในช่วงบ่าย นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม มอบนโยบายให้กรมการขนส่งทางรางด้วยว่า “ได้มอบหมายให้ทางกรมการขนส่งทางราง ดูมิติการพัฒนาระบบราง การสร้างความเชื่อมโยง ส่วนการวางแนวทางการก่อสร้างจะต้องให้เกิดการกระจายเส้นทางไปยังตัวเมืองต่างๆ ไม่ให้มีการกระจุกตัวในเมืองใดเมืองหนึ่ง รวมทั้งต้องตอบโจทย์การอำนวยความสะดวก ลดเวลาการเดินทาง และราคาค่าโดยสารที่เหมาะสมควบคู่ไปกับการบริการขณะที่ด้านการขนส่งสินค้า จะต้องกำหนดจุดแนวเขตให้มีความชัดเจน ศูนย์ขนส่งให้มีความเหมาะสม เพื่อให้เกิดความสะดวกกับผู้ประกอบธุรกิจ อย่างไรก็ตามการออกกฎหมายต่อจากนี้ อยากให้ดูตัวอย่างในประเทศที่ประสบความสำเร็จในการบริหารระบบราง มาเป็นแนวทางในการบริหารจัดการ โดยการดำเนินนโยบายต่างๆจะต้องยึดผลประโยชน์ของประชาชนเป็นอันดับแรก


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 25