อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2563

"กสิกร"โดดอุ้มธุรกิจโรงแรม-ท่องเที่ยวรับพิษไวรัสโคโรนา

ธนาคารกสิกรไทยโดดอุ้มลูกค้า!เร่งช่วยธุรกิจโรงแรม-ท่องเที่ยวส่ออ่วม หลังจีนห้ามทัวร์ออกนอกประเทศ ฉุดนักท่องเที่ยวเข้าไทยลดลง ผ่านมาตรการเว้นชำระต้นเงิน จ่ายแค่ดอกเบี้ย พุธที่ 29 มกราคม 2563 เวลา 14.37 น.


นายปรีดี ดาวฉาย กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า ได้เตรียมมาตรการให้ความช่วยเหลือเอาไว้ทั้งหมดแล้ว โดยลูกค้าไม่ต้องกังวลเพราะธนาคารจะมีมาตรการออกมาช่วยเหลืออย่างเหมาะสม ทั้งลูกค้าธนาคารที่อาศัย หรือดำเนินธุรกิจอยู่ในพื้นที่จังหวัดที่กำหนด และคู่ค้าของลูกค้าธนาคารที่มีสินเชื่อเพื่อการพาณิชย์อยู่ใน 4 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพ ภูเก็ต ชลบุรี และเชียงใหม่ โดยมีมาตรการช่วยเหลือให้ชำระแค่ดอกเบี้ยสูงสุด 12 เดือน และหากต้องการวงเงินเพื่อการฟื้นฟูกิจการ สามารถเข้าร่วมโครงการที่มีบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม(บสย.) ฟรีค่าธรรมเนียม 2 ปีแรกได้

สำหรับลูกค้าที่มีสินเชื่อกับกสิกรไทยและอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวทั้งหมด 3,964 ราย เป็นวงเงินสินเชื่อ 35,617 ล้านบาท คิดเป็น 1.6% ของสินเชื่อธนาคาร ซึ่งจำนวนนี้เป็นผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร ขนส่ง แฟชั่นและเครื่องประดับ โดยมีทั้งได้รับผลกระทบทางตรงและทางอ้อม ทำให้ธนาคารจึงเตรียมความพร้อมออกมาตรการช่วยเหลือและสนับสนุนมารองรับกับสถานการณ์ดังกล่าว

รายงานข่าวจากธนาคารพาณิชย์ เปิดเผยว่า ขณะนี้ธนาคารพาณิชย์ได้เร่งออกมาตรการให้ความช่วยเหลือลูกค้าธุรกิจและคู่ค้า ซึ่งเป็นผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ในประเทศจีน ทำให้ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว โรงแรมและร้านอาหารได้รับผลกระทบจากที่รัฐบาลจีนได้ห้ามคณะทัวร์เดินทางออกนอกประเทศ ทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวเข้ามาไทยลดน้อยลง จึงได้ให้ความช่วยเหลือ เช่น ลดดอกเบี้ย พักชำระเงินต้น จ่ายแต่ดอกเบี้ย เป็นต้น เพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ้นและให้ธุรกิจสามารถเดินหน้าต่อไปได้


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 19