อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2563

ธ.ก.ส.ลดดอกเงินกู้อุ้มเกษตรกร

ธ.ก.ส. ปรับลดดอกเบี้ยเงินกู้ 0.125-0.25% มีผล 14 ก.พ.นี้ ช่วยเกษตรกร เอสเอ็มอี ศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 18.21 น.


นายอภิรมย์  สุขประเสริฐ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ธ.ก.ส. ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 0.125-0.25% เพื่อตอบสนองทิศทางอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ลดลง และช่วยลดภาระต้นทุนให้กับลูกค้าของธนาคาร ในภาวะที่เศรษฐกิจมีความเปราะบาง

โดยมีผลตั้งแต่ 14 ก.พ.63 ดังนี้ อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อสำหรับเกษตรกรลูกค้ารายย่อยและบุคคลทั่วไป หรือเอ็มอาร์อาร์ จากเดิมที่ 6.875% ต่อปี ลดลง 0.125% เหลือ 6.75% ต่อปี  อัตราดอกเบี้ยลูกค้าสหกรณ์และสถาบันเกษตรกร หรือเอ็มแอลอาร์ จากเดิม 5.00% ต่อปี ลดลง 0.125% เหลือ 4.875% ต่อปี  

นอกจากนี้ยังลดอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อธุรกิจเบิกเงินเกินบัญชีหรือโอดี สำหรับลูกค้ารายคนและนิติบุคคล หรือเอ็มโออาร์ จากเดิม 6.75%ต่อปี ลดลง 0.25% เหลือ 6.50% ต่อปี ขณะที่อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ธ.ก.ส. ปรับลดเฉพาะอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ และเงินฝากประจำ สำหรับบุคคล  นิติบุคคล  ราชการและรัฐวิสาหกิจ  ลดลง 0.05-0.20%ต่อปี  ทั้งนี้เป็นไปตามประกาศของธนาคาร
 
“การลดดอกเบี้ยครั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางอัตราดอกเบี้ยในตลาดที่มีการปรับลดลง ตามมติคณะกรรมการ นโยบายการเงิน ซึ่งคาดว่าการปรับลดอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวจะส่งผลให้เกษตรกรและผู้ประกอบการเอสเอ็มอีสามารถลดภาระหนี้และมีสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจรวมถึงการจับจ่ายภายในครัวเรือนต่อไป” 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    67%
  • ไม่เห็นด้วย
    33%

บอกต่อ : 39