อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2563

เตรียมเปิดตัวโลโก้ 100 ปีกระทรวงพาณิชย์

"พาณิชย์”ประกาศผลการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ “โลโก้” 100 ปี กระทรวงพาณิชย์ เตรียมนำโลโก้ที่ได้ไปใช้ในกิจกรรมงาน 100 ปีกระทรวงพาณิชย์ต่อไป ศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 17.56 น.


รายงานข่าวจากกระทรวงพาณิชย์ แจ้งว่า คณะอนุกรรมการตัดสินการประกวดตราสัญลักษณ์ (โลโก้) 100 ปี กระทรวงพาณิชย์ ที่มีนายบุญยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์เป็นประธาน ได้พิจารณาผลงานที่ส่งเข้าประกวดจำนวน 254 ผลงาน และได้มีมติคัดเลือกผลงานการออกแบบโลโก้ของนายสุรัตนชัย ชื่นตา อาชีพกราฟิกดีไซเนอร์ เป็นผู้ชนะเลิศ และได้รับเงินรางวัล 40,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร ส่วนรางวัลรองชนะเลิศ 2 รางวัล ได้แก่ นายวีระพงษ์ อมรสิน อาชีพ ซีเนียร์กราฟิก ดีไซเนอร์ และนายเกียรติศักดิ์ ช่วยสกุล อาชีพกราฟิกดีไซน์ จะได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
 
“กระทรวงพาณิชย์จะนำโลโก้ที่ชนะเลิศไปใช้ในการจัดกิจกรรมหรือประชาสัมพันธ์บทบาท ภารกิจของกระทรวงพาณิชย์ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และทำให้สาธารณชนได้จดจำกระทรวงพาณิชย์ในฐานะที่เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาเศรษฐกิจการค้าของประเทศต่อไป” 
 
สำหรับผลงานที่ชนะเลิศ มีรายละเอียด เป็นสัญลักษณ์สามเหลี่ยมและตัวเลข 100 ผสานสัมพันธ์กับอักษรย่อ MOC หมายถึงการครบรอบ 100 ปี กระทรวงพาณิชย์ โดยกระทรวงพาณิชย์ได้มีบทบาทในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้า และสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้ก้าวหน้าและเข้มแข็ง อันจะนำมาซึ่งความกินดีอยู่ดีของประชาชน


 

ส่วนผลงานรองชนะเลิศ ผลงานแรก ออกแบบโดยใช้สีมอครามและสีทอง ตัวเลข 100 เป็นตัวเลขอักษรไทย เพื่อเชิดชูประวัติศาสตร์แรกเริ่มของการก่อตั้ง โดยลดทอนลวดลายให้เรียบง่าย เพื่อสื่อถึงการปรับตัว เปลี่ยนแปลง และอยู่คู่คนไทยมาหลายยุคสมัย และยังมีการใช้ตัวเลขอารบิก ที่แฝงอยู่ในตัวเลขไทย

นอกจากจะสามารถอธิบายถึงวาระครบรอบ 100 ปี ได้ทั้ง 2 ภาษาแล้ว ยังสื่อถึงความสากลในความเป็นไทยตั้งแต่ครั้งประวัติศาสตร์จนถึงปัจจุบันในความสัมพันธ์ทางการค้ากับชาวต่างชาติ มีการไล่ระดับเส้นบางจนถึงเส้นใหญ่ สื่อถึงการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน และยังมีเส้นรัศมี ที่สื่อถึงพลุ ตัวแทนของการเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี รายล้อมด้วยตราสัญลักษณ์ของกระทรวงพาณิชย์ สื่อถึงความรุ่งโรจน์ เรืองรอง อันจะนำพาเศรษฐกิจและประเทศชาติเจริญรุ่งเรืองต่อไป
 
ผลงานที่สอง ลายเส้นมีลักษณะเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง หมายถึงการขับเคลื่อนพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้ก้าวหน้าและเข้มแข็ง ทันสถานการณ์เศรษฐกิจ ลายเส้นมีลักษณะเป็นเส้นคู่ ประสาน และโปร่งใส หมายถึงกระทรวงพาณิชย์มีความโปร่งใส เคียงข้างประชาชน ในการพัฒนาเศรษฐกิจและการค้า และตราสัญลักษณ์ย่อ MOC + เลข 100 สะท้อนถึงบทบาทภารกิจของกระทรวงพาณิชย์ที่มีความเชี่ยวชาญการค้า ก้าวหน้านวัตกรรม เป็นธรรมโปร่งใส ใส่ใจประชาชน ด้วยความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ตลอดระยะเวลา 100 ปี และตลอดไป

 
 
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 30