อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563

ตั้ง"รักษ์พงษ์"นั่งผอ.กองทุนหมู่บ้านคนใหม่

ไฟเขียว ตั้ง "รักษ์พงษ์ เซ่งเจริญ" นั่งเก้าอี้ผอ.กองทุนหมู่บ้านคนใหม่ แทน "นที ขลิบทอง" ศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 19.20 น.


นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ(สทบ.) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 เปิดเผยว่า ได้พิจารณา แต่งตั้ง ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ คือ นายรักษ์พงษ์ เซ่งเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองคนใหม่ แทนนายนที ขลิบทอง ครบกำหนดวาระการดำรงตำแหน่ง ขั้นตอนหลังจากนี้เป็นการเจรจาค่าตอบแทนและลงนามเซ็นสัญญาจ้าง เพื่อขับเคลื่อนกองทุนหมู่ตามนโยบายรัฐบาลในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
 สำหรับนายนายรักษ์พงษ์ เคยเป็นผู้บริหารบริษัท เอ็น. ซี. ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด เคยได้รับการแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการ กระทรวงพาณิชย์ ในสมัยนายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์  และปัจจุบันดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 19