อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 1 เมษายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 1 เมษายน 2563

"บิ๊กตู่" ไฟเขียวอัดเงินหมื่นล.อุ้มเอสเอ็มอี

นายกรัฐมนตรี เป็นประธานบอร์ดเอสเอ็มอี เห็นชอบการจัดทำมาตรการส่งเสริมเอสเอ็มอี รวมวงเงิน 10,665 ล้านบาท พฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 17.34 น.


น.ส.วิมลกานต์ โกสุมาศ รองผู้อำนวยการ รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เฉพาะกิจ) ที่มีนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน เห็นชอบการจัดทำมาตรการส่งเสริมเอสเอ็มอี รวมวงเงินทั้งสิ้น 10,665 ล้านบาท ซึ่งโครงการทั้งหมด จะช่วยขับเคลื่อนเอสเอ็มอี และนำไปปรับปรุง ซ่อมแซม ยกระดับการพัฒนาการให้บริการและขยายกำลังการผลิต ซึ่งจะทำให้กิจการสามารถดำเนินงานต่อไปได้

“ทั้งหมดนี้ จะเป็นแนวทางการทำงานของสสว. ในการขับเคลื่อนเอสเอ็มอี ส่งผลให้มีรายได้เพิ่มขึ้น ทั้งนี้จะทำให้เศรษฐกิจเกิดการหมุนเวียนของเงินทุนในระบบ และยังเป็นการรักษาการจ้างงาน หรือเกิดการจ้างงานเพิ่มสูงขึ้นอีกด้วย”สำหรับมาตรการทั้งหมด ได้แก่ โครงการสนับสนุนเอสเอ็มอี รายย่อย ผ่านกองทุน สสว. กรอบวงเงินงบประมาณ 10,000 ล้านบาท ทั้งโครงการสนับสนุน ผ่านกองทุน สสว. วงเงิน 5,000 ล้านบาท โดยบุคคลธรรมดา วงเงินกู้ไม่เกิน 500,000 บาท นิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม วงเงินกู้ไม่เกิน 3 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 1% ระยะเวลากู้ไม่เกิน 7 ปี ระยะปลอดชำระคืนเงินต้นไม่เกิน 1 ปี และสสว. จ่ายเงินสมทบในการจ่ายค่าประกันชดเชยให้กับบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) จำนวน 5,000 ล้านบาท ระยะเวลาค้ำประกันไม่เกิน 10 ปี

ส่วนที่เหลือเป็นโครงการส่งเสริมความรู้ด้านบริหารความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนและสนับสนุนเอสเอ็มอี ที่ทำการค้าระหว่างประเทศ เพื่อผ่อนภาระของผู้ประกอบการและแรงกดดันจากค่าเงินบาทแข็ง วงเงิน 450  ล้านบาท โดยแบ่งเป็น 2 ระยะๆ แรก วงเงินงบประมาณ 225 ล้านบาท และระยะที่ 2 วงเงินงบประมาณ 225 ล้านบาท พิจารณาอนุมัติวงเงินอุดหนุน 100,000 บาทต่อราย ,สุดท้ายเป็นมาตรการเอ็มเอสเอ็มอี 2020 โดยจัดสรรเงินกองทุนสสว.งบประมาณ 215 ล้านบาท ดำเนินการ 13 มาตรการย่อย

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%