อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 10 เมษายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 10 เมษายน 2563

สศช.ชี้ไทยต้องเร่งปรับโครงสร้างบริหารรับโลกเปลี่ยน

สภาพัฒน์ฯ รับประเทศไทยต้องปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหาร และการทำงานให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลก หลังพบขีดความสามารถแข่งขันยังไม่นิ่ง เสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.47 น.


นายทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เปิดเผยถึงเรื่องการรับมือความท้าทายเพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันของไทย ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20ปี ว่า ขณะนี้การจัดอันดับขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศไทยมีแนวโน้มดีขึ้นล่าสุด Word Economic Forum (WEF) ได้ปรับขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

โดยปีที่แล้วไทยอยู่อันดับที่ 25 จากปีก่อนหน้านี้อยู่ที่อันดับ 30 ขณะที่ IMD World Competitiveness ได้ปรับอันดับของไทยทั้งมีการปรับขึ้นและปรับลง จาก 2560 อยู่ที่ 35 แต่ปีนี้ อยู่ที่อันดับ 40 แสดงให้เห็นว่า ประเทศไทยต้องปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหาร และการทำงานให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในทุกๆ ด้าน

“ตอนนี้การทำงานภาครัฐ เอกชนและประชาชนต้องปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง เช่น สงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับจีน การเคลื่อนย้ายเงินทุนให้ค่าเงินบาทแข็ง การเกิดมลพิษทางอากาศ หรือพีเอ็ม 2.5 และล่าสุดการเกิดไวรัสโควิด-19 ทำให้เกิดความชะงักงันทางด้านเศรษฐกิจและยังส่งผลถึงความสามารถในการแข่งขันของไทย หากภาครัฐและเอกชนไม่สามารถรับมือกับเหตุการณ์ต่างๆ เหล่านี้”
 
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 23