อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 29 มีนาคม 2563
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 29 มีนาคม 2563

รัฐหาช่องช่วยนักท่องเที่ยวยกเลิก-เลื่อนไปตปท.

กรมการท่องเที่ยว นัดหารือเอกชนภาคท่องเที่ยว หาทางดูแลประชาชนที่ต้องการขอยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไปต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศเสี่ยงไวรัสโควิด-19 พฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 12.11 น.


นายทวีศักดิ์ วาณิชย์เจริญ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว เปิดเผยว่า ในวันที่ 27 ก.พ.นี้ กรมการท่องเที่ยวจะหารือร่วมกับสายการบิน เอกชนด้านการท่องเที่ยว ทั้งสมาคมไทยธุรกิจท่องเที่ยวหรือแอตต้า สมาคมไทยบริการท่องเที่ยว หรือทีทีเอเอ เป็นต้น รวมถึงสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบ. กระทรวงสาธารณสุข กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว เพื่อพิจารณาแนวทางของการออกมาตรการดูแลกลุ่มนักท่องเที่ยว ที่ต้องการขอยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไปต่างประเทศ โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวในกลุ่มที่จะเดินทางไปในประเทศที่เฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

ทั้งนี้ที่ผ่านมากรมการท่องเที่ยว ได้ออกหลักเกณฑ์เกี่ยวกับอัตราการจ่ายเงินค่าบริการคืนให้แก่นักท่องเที่ยว กรณีนักท่องเที่ยวยกเลิกการเดินทางเฉพาะการซื้อทัวร์หรือการนำเที่ยว ใน 3 กรณีด้วยกัน คือ กรณีแรก หากแจ้งยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน จะได้รับเงินคืนเต็มจำนวน หากแจ้งยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 15 วัน จะได้รับเงินคืน 50%

และ สุดท้าย คือการแจ้งยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน จะไม่ได้รับเงินคืนแต่อย่างใด โดยจำนวนเงินที่คืนจะเป็นจำนวนที่หลังจากทางบริษัททัวร์หลังหักค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายจริง โดยมีหลักฐานการจ่ายทั้งค่าธรรมเนียมการขอวีซ่า ค่ามัดจำบัตรโดยสารเครื่องบิน และค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่น ๆ

ขณะที่สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (แอตต้า) ยังได้จัดประชุมสมาชิกประจำเดือนก.พ.2563 โดยจะมีการถึงแนวทางการดูแลสมาชิก ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และข้อเสนอต่างๆ

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    50%
  • ไม่เห็นด้วย
    50%