อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 29 มีนาคม 2563
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 29 มีนาคม 2563

สรรพากร-สรรพสามิตสั่งจนท.พักงาน14วันหลังกลับพื้นที่เสี่ยง

สรรพากร-สรรพสามิต วุ่นสั่งเจ้าหน้าที่พักงาน 14 วัน หลังพบเจ้าหน้าที่เดินทางไปประเทศเสี่ยงติดโควิด-19  พร้อมสั่งเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดตึกใหม่ป้องกันเชื้อโรค ศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 16.03 น.


จากกรณีกระแสเจ้าหน้ากรมสรรพากร 2 ราย เดินทางกลับจากประเทศเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโควิด-19  ประเทศไต้หวัน และญี่ปุ่น นั้น ล่าสุด นางสมหมาย ศิริอุดมเศรษฐ ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี ในฐานะโฆษกกรมสรรพากร ได้ออกหนังสือชี้แจงว่า กรมได้สั่งให้ เจ้าหน้าที่ 2 ราย หยุดปฏิบัติงานและแยกตัวเองเพื่อเฝ้าระวังเป็นเวลา 14 วัน ตามมาตรการป้องกันที่กรมสรรพากรกำหนด พร้อมไปตรวจสุขภาพกับโรงพยาบาล และรายงานให้กรมสรรพากรทราบเป็นระยะแล้ว

นอกจากนี้ได้ออกประกาศให้เจ้าหน้าที่หลีกเลี่ยงหรือเลื่อนการเดินทางไปยังประเทศกลุ่มเสี่ยง แต่หากมีเจ้าหน้าที่รายใดเดินทางไปแล้ว ให้เฝ้าระวัง 14 วัน เมื่อกลับถึงไทย

ทั้งนี้ ได้มีหน่วยงานเฉพาะกิจพิเศษ  เป็นการเฉพาะรวมถึงการมีระบบการคัดกรอง การเตรียมอุปกรณ์ป้องกัน เช่น เครื่องวัดอุณหภูมิก่อนเข้าสู่ตัวอาคาร และมีเจลแอลกอฮอล์ ทำความสะอาดมือให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เข้ามาติดต่อ มีการทำความสะอาดจุดเสี่ยงในอาคารอย่างสม่ำเสมอด้วย

 

ด้านกรมสรรพสามิต ได้ออกหนังสือเวียนภายในแนวทางการปฏิบัติตัวในการเข้า-ออกอาคารภายในกรมสรรพสามิต เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ภายหลังพบมีข้าราชการเดินทางกลับจากการปฏิบัติหน้าที่มาจากประเทศเสี่ยงติดเชื้อ โดยนายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต กล่าวว่า ได้สั่งการให้ข้าราชการคนดังกล่าวหยุดปฏิบัติหน้าที่และให้กลับบ้านทันที

พร้อมทั้งได้มีคำสั่งให้ทำความสะอาดอาคารทำงานของกรมทั้งหมด เพื่อไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดขึ้น และกรมสรรพสามิตได้จัดสถานที่ปฏิบัติงานสำหรับผู้ที่เดินทางไป-กลับ หรือแวะผ่านประเทศในกลุ่มเสี่ยงตามประกาศของทางราชการ โดยขอให้ปฏิบัติงาน ณ อาคารสโมสรกรมสรรพสามิต เป็นเวลา 10 วันทำการ โดยให้มีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%