อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 10 เมษายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 10 เมษายน 2563

ทิสโก้ประกาศพักชำระเงินต้น ลูกค้าเช่าซื้อรถยนต์6เดือน

ทิสโก้คลอดมาตรการบรรเทาลดผลกระทบโควิดช่วยลูกค้าเช่าซื้อรถยนต์  พักชำระเงินต้นจ่ายเฉพาะดอกเบี้ยเป็นเวลา 6  เดือน ศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2563 เวลา 07.45 น.

  
นายรุ่งโรจน์ จรัสวิจิตรกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายสินเชื่อรายย่อย ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)  เปิดเผยว่า หลังจากที่ธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) ได้ขอให้ธนาคารรวบรวมแนวทางบรรเทาภาระหนี้ให้กับลูกค้าที่ผ่านมา ธนาคารฯได้จัดส่งรายละเอียดให้กับธปท.แล้ว  โดยลูกค้าที่ทำสัญญาเช่าซื้อกับธนาคารและได้รับผลกระทบจากโควิด ซึ่งธนาคารฯ ได้พิจารณาแล้วว่าได้รับผลกระทบจริงก็พร้อมที่จะช่วยเหลือเป็นรายกรณี ด้วยการยกเว้นการชำระเงินต้น 6 เดือน แต่ต้องจ่ายดอกเบี้ย  
 
ทั้งนี้ หากลูกค้าเป็นลูกค้าชั้นดีจ่ายค่างวดตรงตามเวลา โดยมีการทำสัญญาผ่อนชำระ 60 งวด ซึ่งจ่ายค่างวดรถยนต์เดือนละ 9,000 บาท และที่ผ่านมามีการจ่ายค่างวดไปแล้ว 20 งวด จึงเหลือระยะเวลาการผ่อนชำระ 40 งวด แต่พอดีเกิดปัญหาแพร่ระบาดโควิดทำให้กระทบต่อธุรกิจในเดือนมี.ค.ก็สามารถยื่นเรื่องขอผ่อนชำระเงินต้น 6 เดือนได้  โดยแบงก์จะดูว่าค่างวดที่ผ่อนชำระนั้นมีดอกเบี้ยที่จ่ายเท่าไหร่ หากพบว่าดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายวงเงิน 4,000 บาท เท่ากับว่าเงินต้นอยู่ที่ 5,000 บาท 
 
ดังนั้นในงวด 21-งวด 26 ลูกค้าต้องจ่ายดอกเบี้ยเดือนละ 4,000 บาทจนครบ 6 เดือนส่วนเงินต้นยังไม่ต้องจ่าย หลังจากนั้นเดือนที่ 27-66 ต้องจ่ายค่างวดปกติคือเดือนละ 9,000 บาท  ซึ่งก็คือเงินต้นที่ให้ผ่อนชำระไป โดยมาตรการดังกล่าวต้องการช่วยเหลือลูกค้า เพื่อให้มีเงินทุนไว้ใช้จ่าย

นอกจากนี้กรณีที่ลูกค้ามีประวัติไม่ดีค้างชำระค่างวดรถยนต์  เช่น กรณีลูกค้าต้องชำระค่างวดรถทั้งหมด 72 เดือน ลูกค้าจ่ายค่างวดไปแล้ว 10 เดือน และมีค่างวดที่เหลืออีก 62 งวด โดยลูกค้าจ่ายค่างวดเดือนละ 10,000 บาท และเมื่อดูดอกเบี้ยในค่างวดรถอยู่ที่ 4,500 บาท แต่ลูกค้าค้างค่างวดในเดือนม.ค.-ก.พ. และในวันที่ 9 มี.ค.ขอยื่นเรื่องให้ธนาคารช่วยเหลือ แต่ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการค้างชำระค่างวดดังกล่าวลูกค้าจะต้องชำระให้เสร็จก่อน
 
ทั้งในเรื่องค่าปรับและภาษีมูลค่าเพิ่ม(แวต) ที่ธนาคารฯนำส่งให้กรมสรรพากรล่วงหน้า (ค่าปรับ 6,000 บาท +แวต 2,100 บาท= 8,100 บาทหาร 6 เดือนเท่ากับ 1,350 บาท) และมีดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายอีก 4,500 บาทรวมกับค่าปรับและภาษีมูลค่าเพิ่ม 1,350 บาท ลูกค้าต้องจ่ายเดือนละ 5,850 บาทในช่วงระยะเวลา 6 เดือนสำหรับงวดที่ 11-16  ที่ขอผ่อนชำระดอกเบี้ยยกเว้นเงินต้น 

ดังนั้นเมื่อครบเวลาที่กำหนดในงวดที่ 17-78 ต้องผ่อนชำระเดือนละ 10,000 บาท โดยลูกค้ารายใดที่มีปัญหาสามารถขอความช่วยเหลือได้ที่ธนาคารฯได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป อย่างไรก็ตาม  ธนาคารมีความเสี่ยงในเรื่องหลักประกันด้อยค่า เช่น ภาระหนี้มากกว่ามูลค่ารถยนต์ เป็นต้น

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    80%
  • ไม่เห็นด้วย
    20%

บอกต่อ : 411