อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 26 กันยายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 26 กันยายน 2564

"เครดิตบูโร"ไขปัญหาแบงก์ไม่ปล่อยกู้ แนะวิธีเตรียมตัวก่อนขอสินเชื่อ

"เครดิตบูโร"เปิดกระบวนการและปัจจัยวิเคราะห์สินเชื่อของสถาบันการเงิน แนะประชาชนเพิ่มความเชื่อมั่นทั้งรายได้ ประวัติชำระหนี้ และหลักประกันก่อนขอกู้ ศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2563 เวลา 07.03 น.


นายสุรพล โอภาสเสถียร ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (เครดิตบูโร) เปิดเผยว่า สิ่งสำคัญของผู้ที่กำลังวางแผนลงทุน ขยายกิจการ หรือกำลังจะยื่นคำขอสินเชื่อ จะต้องรู้ว่าสถาบันการเงินจะพิจารณาสินเชื่อจากอะไรบ้างและอะไรที่สถาบันการเงินจะนำมาใช้วิเคราะห์เพื่อตัดสินใจในการอนุมัติสินเชื่อ โดยหลักการสำคัญ ผู้ที่ยื่นกู้จะต้องมีความสามารถในการหารายได้และความสามารถในการชำระหนี้ นอกจากนี้ต้องทำให้คนให้กู้มั่นใจว่าคนมายื่นคำขอเงินกู้นั้น มีรายได้ มีกระแสเงินสด มีแหล่งของเงินที่จะมาชำระหนี้ภายใต้เงื่อนไขของสัญญาได้อย่างแน่นอน ซึ่งคนมายื่นคำขอเงินกู้ควรต้องมีประวัติการก่อหนี้ การชำระหนี้ในอดีตที่เรียบร้อยพอประมาณหรือมีลักษณะใช้ครบ ใช้ตรง ไม่ผิดนัดชำระหนี้ และต้องมีเรื่องของหลักประกันทั้งคุณภาพและราคา รวมทั้งสถาบันการเงินจะนำเอาปัจจัยสภาพแวดล้อมมาพิจารณาอีกด้วย"ในอดีตเครดิตบูโรเคยนำข้อมูลนี้ไปเสนอในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจ (ครม.เศรษฐกิจ) เมื่อครั้งเกิดวิกฤตการณ์แฮมเบอเกอร์ แล้วเกิดปรากฏการณ์เงินกู้อนุมัติยาก สถาบันการเงินในขณะนั้นถูกกล่าวหาว่าไม่ปล่อยกู้ แต่หากกลับมาลองคิดดูว่าถ้าถูกสอนสั่งว่า จะทำการสิ่งใดต้องรู้เขา รู้เรา รบร้อยครั้ง ชนะร้อยครา เวลาไปยื่นขอเงินกู้ กลับไม่เคยเห็นประวัติตัวเองที่อยู่ในมือของสถาบันการเงิน แล้วจะเอาสิ่งใดไปให้สถาบันการเงินพิจารณาความสามารถชำระหนี้ เช่น เคยค้างชำระหนี้ในอดีตใช่หรือไม่ หรือเกิดคำถามมากมายว่าทำไมก่อหนี้หลายบัญชี ทำไมมีบัตรเครดิตมากมาย เป็นต้น"

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    21%
  • ไม่เห็นด้วย
    79%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 115