อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 26 กันยายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 26 กันยายน 2563

"กกร."ชงรัฐบาลดูแลภาคธุรกิจ ช่วยลูกจ้าง"ว่างงาน-ถูกเลิกจ้าง"

กกร.ชงรัฐช่วยดูแลภาคธุรกิจ-พนักงานเอกชนที่ได้รับผลกระทบโควิด  ทั้งงดการจ่ายประกันสังคม  4 เดือน –ขอเพิ่มเงินช่วยเหลือลูกจ้างที่ว่างงาน-ถูกเลิกจ้างจาก  50 % เป็น  80% "กกร."ชง"รัฐบาล"ดูแลภาคธุรกิจ ช่วยลูกจ้าง"ว่างงาน-ถูกเลิกจ้าง" พฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2563 เวลา 12.00 น.


นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) และประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (สอท.) เปิดเผยว่า  หลังจากที่รัฐประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน  วันที่ 26 มี.ค.- 30 เม.ย. เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด  กกร.เสนอรัฐเข้ามาดูและภาคธุรกิจและลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบจากโควิด
 
ทั้งนี้ต้องการให้รัฐดูแลโรงงานอุตสาหกรรมที่มีความจำเป็นยิ่งยวด Critical Industry and Supply Chain (CISC) และการขนส่งสินค้า (Logistics) เพื่อป้องกันไม่ให้สินค้าที่จำเป็นขาดแคลนหรือหยุดชะงัก ดังนี้
 
1.อุตสาหกรรมอาหาร น้ำตาล น้ำมันปาล์ม เครื่องจักรกลการเกษตร การพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ พลาสติก แก้วและกระจก เยื่อกระดาษ อลูมิเนียม 2. อุตสาหกรรมยา สมุนไพร เครื่องมือแพทย์ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เทคโนโลยีชีวภาพ เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์ยาง3. อุตสาหกรรมสิ่งทอ เครื่องนุ่งหุ่ม4. อุตสาหกรรมผู้ผลิตไฟฟ้า โรงกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม ก๊าซ พลังงานหมุนเวียน
5. อุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
ธุรกิจที่มีความจำเป็น (Essential) ต้องดำเนินการต่อไป ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิต และลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับภาคเศรษฐกิจอย่างรุนแรงสามารถดำเนินการได้ อาทิ อาหารและเครื่องดื่ม, เวชภัณฑ์การแพทย์, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, ธนาคาร. ธุรกิจการเกษตร, พลังงานและสาธารณูปโภค รวมถึงอุตสาหกรรมต้นน้ำที่ต้องป้อนอุตสาหกรรมข้างต้น ช่องทางการจัดจำหน่าย การขนส่งและโลจิสติกส์
 
นอกจากนี้ขอให้เอกชนงดการจ่ายประกันสังคมสำหรับลูกจ้างและนายจ้าง เป็นระยะเวลา 4 เดือน และให้ภาครัฐเพิ่มเงินช่วยเหลือลูกจ้างที่ว่างงานหรือถูกเลิกจ้างจากเดิม  50 % เป็น  80% พร้อมขอเลื่อนการจ่ายค่าน้ำและค่าไฟออกไป 4 เดือน 

ขณะเดียวกันให้ภาคเอกชนหักค่าใช้จ่ายได้ 3 เท่า กรณีใช้งบประมาณเพื่อป้องกัน COVID-19 และให้ระบบสาธารณูปโภคให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง ขณะที่หน่วยงานภาครัฐที่มีภารกิจติดต่อกับภาคเอกชน สามารถให้บริการทางออนไลน์ได้  และขอให้ผู้ขนส่งสินค้าสามารถส่งสินค้าได้ตลอดทั้งวัน โดยเฉพาะสินค้าอุปโภคบริโภค
 
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%