อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 10 เมษายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 10 เมษายน 2563

'ชมรมบัตรเครดิต'ลดชำระขั้นต่ำ 5%ทุกรายไม่ต้องแจ้งความจำนง

ชมรมธุรกิจบัตรเครดิต ออก 2 มาตรการช่วยลูกหนี้จากโควิด-19 ลดผ่อนชำระขั้นต่ำเหลือ 5% สำหรับทุกราย ไม่ต้องแจ้งความจำนง พฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2563 เวลา 14.00 น.


วันที่ 26 มี.ค.63 รายงานข่าวจากชมรมธุรกิจบัตรเครดิต เปิดเผยว่า ได้ออกมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 เพื่อเป็นการบรรเทาภาระหนี้ของผู้บริโภคที่ได้รับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซาในปัจจุบัน และการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ชมรมธุรกิจบัตรเครดิตจึงออก 2 มาตรการช่วยเหลือลูกค้า ดังต่อไปนี้

มาตรการที่ 1 - ลดอัตราการผ่อนชำระขั้นต่ำต่อเดือนจากเดิม 10% เหลือ 5% ตั้งแต่ เมษายน 2563 ถึง ธันวาคม 2564 สำหรับลูกค้าทุกราย โดยมิต้องติดต่อแจ้งความจำนง

มาตรการที่ 2 - ให้ความช่วยเหลือพิเศษเพิ่มเติมสำหรับกลุ่มลูกค้าที่ได้รับผลกระทบทางตรง อาทิ ธุรกิจท่องเที่ยว โรงแรม การบิน และธุรกิจบริการอื่นที่เกี่ยวเนื่อง เป็นต้น รวมถึงลูกค้าผู้ได้รับผลกระทบทางอ้อม รับการพิจารณาปรับลดดอกเบี้ยเป็นกรณีพิเศษ เป็นรายกรณี

ทั้งนี้ลูกค้าสามารถลงทะเบียนรับพิจารณาความช่วยเหลือนี้ผ่านช่องทางของสถาบันการเงินที่เป็นสมาชิกชมรมฯ ภายใน 30 มิถุนายน 2563 นี้ หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดผ่านช่องทางของสถาบันการเงินผู้ออกบัตรโดยตรงได้ตั้งแต่ 1 เมษายน 2563 เป็นต้นไป.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 45