อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 15 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 15 กรกฎาคม 2563

กสิกรไทยประกาศจ่ายปันผล 2 กองทุนกว่า 500 ล้านบาท

 บลจ.กสิกรไทยจ่ายปันผล-ลดทุนจดทะเบียน กอง ABPIF -CTARAF กว่า 500 ล้านบาท ดีเดย์วันที่  27 มี.ค.นี้ พฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2563 เวลา 16.14 น.


นายวิทวัส อัจฉริยวนิช รองกรรมการผู้จัดการ บลจ. กสิกรไทย  เปิดเผยว่า เตรียมจ่ายปันผลและลดทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานและกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ รวม 2 กองทุน ได้แก่ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้าอมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ABPIF) สำหรับรอบผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 62 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 62 จ่ายปันผลในอัตรา 0.1367 บาทต่อหน่วย และลดทุนจดทะเบียนในอัตรา 0.7657 บาทต่อหน่วย

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา (CTARAF) สำหรับรอบผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.62 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 62 จ่ายปันผลในอัตรา 0.0845 บาทต่อหน่วย และลดทุนจดทะเบียนในอัตรา 0.0445 บาทต่อหน่วย โดยทั้ง 2 กองทุนมีกำหนดจ่ายปันผลและลดทุนจดทะเบียนพร้อมกันในวันที่ 27 มี.ค. 63 รวมมูลค่าทั้งสิ้น 582.72 ล้านบาท

กองทุน ABPIF เป็นการลงทุนในสัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าอมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 2 ซึ่งตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จ.ชลบุรี ที่มีรายได้หลักมาจากการทำสัญญาระยะยาวในการจำหน่ายกระแสไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ซึ่งสัญญาโอนผลประโยชน์ของโรงไฟฟ้าอมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 2 จะมีอายุคงเหลือจนถึงปี 65

อย่างไรก็ดี จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ที่ถึงแม้จะส่งผลกระทบต่อการผลิตและการใช้ไฟฟ้าของบางโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร แต่โดยภาพรวมของโรงไฟฟ้าอมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 2 ยังคงสามารถขายกระแสไฟฟ้าให้แก่กฟผ.ได้ตามปกติ

ทั้งนี้นับตั้งแต่จัดตั้งกองทุน ABPIF เมื่อปี 56 ได้มีการจ่ายปันผลรวมทั้งสิ้น 13 ครั้ง รวมเป็นเงินอัตรา 11.1850 บาทต่อหน่วย หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายปันผลเฉลี่ยตั้งแต่จัดตั้งกองทุน 10.6% ต่อปี

สำหรับกองทุน CTARAF มีนโยบายลงทุนในสิทธิการเช่าที่ดินและอาคาร รวมถึงระบบสาธาร ณูปโภคของโรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ บีช รีสอร์ท สมุย โรงแรมระดับ 5 ดาว ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 25 ไร่ บนหาดเฉวง เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งนับตั้งแต่จัดตั้งกองทุน CTARAF เมื่อปี  51 ได้มีการจ่ายปันผลแล้วทั้งสิ้น 39 ครั้ง รวมเป็นเงินอัตรา 6.1912 บาทต่อหน่วย หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายปันผลเฉลี่ยตั้งแต่จัดตั้งกองทุน 5.85% ต่อปี

ปัจจุบันกองทุนฯ  ยังไม่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด เนื่องจากโรงแรมได้ปิดปรับปรุงอยู่ในขณะนี้ อีกทั้งยังคงได้รับรายได้ค่าเช่าจากบริษัท เซ็นทรัลสมุยโฮเต็ลแมนเนจเม้นท์ จำกัด ตามสัญญาการเช่าช่วง
 
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%