อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2563

ออมสินหั่นดอกเบี้ยกู้0.1-0.35% เงินฝากก็ลด0.50-1.875%

ธนาคารออมสินลดดอกเบี้ยเงินกู้ 0.1-0.35%  เงินฝากลด0.50-1.875% ช่วยเยียวยาโควิด มีผลวันนี้ 26 มี.ค. พฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2563 เวลา 15.43 น.

 
นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ได้ปรับลดดอกเบี้ยเงินกู้และเงินฝาก มีผลตั้งแต่วันที่ 26 มี.ค.63 เป็นต้นไป เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าครองชีพลูกค้าและประชาชนช่วงเกิดการแพร่ระบาดไวรัสโควิด19 โดยดอกเบี้ยเงินกู้ปรับลด 0.10-0.25%

ได้แก่  ดอกเบี้ยเงินกู้ขั้นต่ำประเภทเงินกู้ที่มีระยะเวลา (เอ็มแอลอาร์) 6.375% ลดลง  0.10% เหลือ 6.275% ดอกเบี้ยเงินกู้ขั้นต่ำประเภทเงินเบิกเกินบัญชี หรือเอ็มโออาร์ 6.495%  ลดลง 0.25% เหลือ 6.245%  และดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายย่อยชั้นดี หรือเอ็มอาร์อาร์ 6.495% ลดลง 0.125% เหลือ 6.370%  

ส่วนดอกเบี้ยเงินฝาก ปรับลดสูงสุด 0-0.25% ทุกประเภท ได้แก่ ประเภทบุคคลธรรมดา ปรับลดจาก 0.50-1.875% เหลือ0.375-1.625%  ประเภทนิติบุคคลทั่วไป ปรับลดจาก 0.37-0.925% เหลือ 0.25-0.675% ประเภทส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรของรัฐ ปรับลดจาก 0.37-0.925% เหลือ 0.25-0.725% ผู้ฝากประเภทสถาบันการเงิน สหกรณ์ออมทรัพย์ และสหกรณ์การเกษตร ปรับลดจาก 0.37-0.925% เหลือ 0.25-0.675%

ขณะที่ผู้ฝากประเภทนิติบุคคลไม่แสวงหากำไร ซึ่งเป็นผู้ฝากองค์กรปฏิบัติงานเชิงสังคม-เพื่อสาธารณกุศล เช่น วัด องค์การศาสนา มูลนิธิ สมาคม สภากาชาดไทย สถาบันคุ้มครองเงินฝาก(สคฝ.)กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)  ธนาคารฯ จะไม่ปรับลดดอกเบี้ยเงินฝาก โดยยังคงดอกเบี้ยที่อัตรา 0.50-1.475% โดยธนาคารหวังว่าการปรับลดดอกเบี้ยในครั้งนี้จะช่วยบรรเทาผลกระทบประชาชนและลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิดได้
 


 
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 11