อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563

"สิงห์"ปรับทัพตั้ง"สันติ"คุมนโยบายบริหารกลุ่มบุญรอดฯ

“สิงห์” ปรับโครงสร้าง ประธาน “วุฒา” เซ็นตั้ง “สันติ” ขึ้นเป็น ประธานกรรมการบริหาร คุมนโยบายบริหารกลุ่มบุญรอดฯ เสาร์ที่ 28 มีนาคม 2563 เวลา 14.24 น.


รายงานข่าวจากบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด เปิดเผยว่า คณะกรรมการบริษัทบุญรอดฯ มีมติแต่งตั้ง นายสันติ ภิรมย์ภักดี ขึ้นดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการบริหาร จากเดิมตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อกำกับดูแลนโยบายบริหาร ทิศทางและเป้าหมายของธุรกิจในกลุ่มบุญรอดฯ โดยให้การปรับตำแหน่งใหม่มีผลตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2563 

พร้อมกันนี้ได้แต่งตั้งนายจุตินันท์ ภิรมย์ภักดี ขึ้นดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่ จากเดิมตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

โดยโครงสร้าง ผู้บริหารของบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด เป็นดังนี้
นายวุฒา  ภิรมย์ภักดี  ประธานกรรมการ
นายปิยะ  ภิรมย์ภักดี  รองประธานกรรมการ
นายวาปี  ภิรมย์ภักดี  รองประธานกรรมการ
นายสันติ  ภิรมย์ภักดี  ประธานกรรมการบริหาร
นายจุตินันท์  ภิรมย์ภักดี  กรรมการผู้จัดการใหญ่
นายโรจน์ฤทธิ์  เทพาคำ กรรมการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่
นายพลิษศร์  ภิรมย์ภักดี กรรมการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่
นายภูริต  ภิรมย์ภักดี กรรมการ
นายปิติ  ภิรมย์ภักดี กรรมการ
นายวรวุฒิ  ภิรมย์ภักดี กรรมการ

สำหรับในส่วนของผู้บริหาร บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลง
นายวุฒา  ภิรมย์ภักดี  ประธานกรรมการ
นายภูริต  ภิรมย์ภักดี  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นายวรวุฒิ  ภิรมย์ภักดี  รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 19