อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2563

"สนธิรัตน์"เปิดช่องทาง ขายแอลกอฮอล์ผ่านปั๊มน้ำมัน

“สนธิรัตน์” เพิ่มช่องทางจำหน่ายแอลกอฮอล์ให้ประชาชนผ่านปั๊มน้ำมัน ด้านปตท.ขานรับนโยบายขาย 4 เม.ย.นี้ พร้อมเดินหน้างโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก   จันทร์ที่ 30 มีนาคม 2563 เวลา 18.20 น.


นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์  รมว.พลังงาน เปิดเผยภายหลังประชุมผู้บริหารระดับสูง ผ่านระบบออนไลน์เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลในการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโควิดว่า เตรียมเปิดช่องทางจำหน่ายแอลกอฮอล์ความเข้มข้น 70% ให้ประชาชนผ่านปั๊มน้ำมัน    เช่น ปตท. บางจาก เชลล์ และผู้ค้ามาตรา 7 เพราะภายหลังจากกระทรวงพลังงานได้ปลดล็อกการนำแอลกอฮอล์ส่วนเกิน 1 ล้านลิตรเข้าสู่ตลาดแล้ว แต่เนื่องจากกลไกการกระจายสินค้ายังมีจำกัด จึงเข้ามาร่วมผลักดันให้เกิดช่องทางจำหน่ายผ่านสถานีบริการน้ำมันเพิ่มขึ้น

 ซึ่งจะเร่งรัดให้เกิดการจัดจำหน่ายได้เร็วที่สุด คาดว่าจะทำให้ปริมาณจำหน่ายแอลกอฮอล์มีเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน  โดย ปตท. แจ้งว่าจะเริ่มจำหน่ายแอลกอฮอล์ให้ประชาชน ตั้งแต่วันที่ 4 เม.ย. เป็นต้นไป

สำหรับการขับเคลื่อนโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก มีความคืบหน้า คาดว่าจะสามารถประกาศเชิญชวนและรับข้อเสนอได้ตามกำหนดการเดิม ภายในวันที่17เม.ย. และจะพิจารณาแล้วเสร็จภายในเดือนพ.ค.  ซึ่งนโยบายนี้กระทรวงพลังงานจะเร่งรัด ให้เร็วที่สุด เพราะจะมีส่วนช่วยนำรายได้จากการจำหน่ายเชื้อเพลิงชนิดต่างๆ กระจายสู่ระบบเศรษฐกิจฐานรากได้เพิ่มขึ้น

ส่วนมาตรการส่งเสริมน้ำมันดีเซล B10 ปัจจุบันมียอดการใช้ประมาณกว่า 12 ล้านลิตร/วัน และคาดว่าเดือนเม.ย.จะเป็นไปตามเป้าหมาย 20 ล้านลิตร/วันได้ แม้ว่าการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงจะลดลงบางส่วนจากสถานการณ์โควิด รวมถึงจะมีมาตรการเพื่อตรวจสอบและป้องกันการลักลอบนำเข้าน้ำมันปาล์มจากต่างประเทศ

มาตรการส่งเสริมน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E20 ซึ่งสถานการณ์ขณะนี้อาจต้องชะลอแผน ออกไปก่อน เพราะมีความต้องการใช้เอทานอลเพื่อใช้ด้านสาธารณสุขเพิ่มขึ้น แต่ก็ได้ให้ทางกรมธุรกิจพลังงานได้เตรียมการไว้หากสถานการณ์กลับมาปกติจะเริ่มประกาศได้เมื่อใด

นอกจากนี้ ยังได้เตรียมการเพื่อเร่งมาตรการช่วยภัยแล้ง โดยเร่งรัดโครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตรที่ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อรองรับภัยแล้งในปีนี้ ซึ่งปัจจุบันดำเนินการแล้วเสร็จพร้อมใช้ 2,265 ระบบ ทั้งนี้ได้มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงพลังงานระดมหามาตรการเพื่อช่วยแก้ปัญหาเศรษฐกิจในภาพรวมอีกด้วย  
 
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    48%
  • ไม่เห็นด้วย
    52%

บอกต่อ : 20